Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Interpretación de esquemas e procedemento a seguir na sua montaxe. 1. Identificamos os diferentes elementos do circuito. 3. Observamos se os elementos están conectados en serie ou en paralelo. 5. Planificamos as etapas para a construcción do circuito. 6. Repartimos o traballo entre os membros da equipa. 4. Discutimos e comprendemos o funcionamento do circuito. Identificación dos elementos do circuito 7. Conductores:Materiais de unión e transporte. 1. Antes de iniciar o traballo desconectar todas as fontes de alimentación. Normas de seguridadede electricidade e do taller. INSTALACIÓNS ELECTRICAS NAS VIVENDAS 1. Xerador:Elemento que suministra a enerxía 6. Interruptores, pulsadores e commutadores.Elementos eléctricosde maniobra ycontrol. 2. Observamos en que ordeestán conectados os diferenteselementos. Natalia Piñeiro González36122 736 VAnexos:Circuito 1Circuito 2Circuito 3 2.Lámpara:Elemento receptor quetransforma a enerxía eléctrica en luminosa. 2. Prevenir posiblesreconexiones:- señalar;- bloquear;- advertir 3. Señalar la zona de trabajo. 4. Comprobara falla de tensiónna fase e no neutro. 7. Non distraerse mentras se traballa. Non distraer aos compañeiros mentres traballan. 4. Comprobara falla de tensiónna fase e o neutro. 6. Recoller e ataro pelo. Quitar bufandas ecolgantes 5. Mantener a área de traballoordenada. 8. Non xesticular ou falar con ferramentas nas mans. 3.Timbre:Elemento receptor quetransforma a enerxía eléctrica en sonora. 4.Resistencia:Elemento receptor quetransforma la energía eléctrica en calorifica. 5.Motor:Elemento receptor quetransforma la energía eléctrica en movimiento. 8. Fusibles:Elementos de protección de circuitos eléctricos.
Create Your Free Infographic!