Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Dziaalnoś UNHCR na rzecz uchodcw i uchodczyń Działalność UNHCR na rzecz uchodźców i uchodźczyń "Nig­dy nie jes­teśmy tak bied­ni, aby nie stać nas było na udziele­nie po­mocy bliźniemu." Mikołaj Gogol W ciągu ponad 60 lat UNHCRpomogło wielu milionomludzi rozpocząć życie od nowa.Dziś chroni 34 miliony osóbw ponad 120 krajach. Organizacja ta jest jedną znajważniejszych agendhumanitarnych, z siedzibą główną w Genewie iprzedstawicielstwach w ponad 100 krajach.Została dwukrotnie odznaczona Pokojową Nagrodą Nobla za swoją pracę. UNHCR zostało powołane w 1950r.przez Zgromadzenie OgólneOrganizacji Narodów Zjednoczonych. Początkowo jego zadaniem byłoprzesiedlenie 1,2 miliona europejskich uchodźców, którzy stracili dom w wyniku II wojny światowej. Sposoby wspierania uchodźców DORAŹNY(w sytuacjach kryzysowych) POWOŁANIE SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA POMOC UCHODŹCOM POWRACAJĄCYM DO KRAJU . Dostarczanie potrzebnych do życia środków (m.in. wody,pożywienia) uchodźcom. Delegowanie obserwatorów, którzy stale monitorują sytuację polityczną, co dajemożliwość szybkiej reakcji na wypadek konfliktu zbrojnego. Przedsięwzięcia na poziomie lokalnym, które mają poprawić warunki życia m. in. odbudowa dróg i mostów, zapewnienie dostępu do edukacji i opieki medycznej. Podstawowym celem UNHCR jest ochrona praw i dobrobytu uchodźców. Organ dąży do tego, aby każda osoba mogła skorzystać z prawa do ubiegania się o status uchodźcy oraz osiedlenia się w innym państwie, z możliwością powrotu do domu i integracji z ludnością lokalną. UNHCR informuje również opinię publiczną o losie uchodźców i osób bezpaństwowych. Dostarcza informacji za pomocą prasy radia i telewizji. Obecnie UNHCR pomaga m. in. uchodźcom z Ukrainy, ponieważ konflikt z Rosją zmusił do opuszczenia domów wielu ludzi. Źródła:Internet:http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/co-robimy.htmlhttp://www.refugee.pl/?mod=knowbase&path=4533&PHPSESSID=9a98bcd405203ee6658491183657b9a3http://wiadomosci.onet.pl/swiat/unhcr-juz-pol-miliona-uchodzcow-ukrainskich-w-granicach-kraju-i-w-rosji/8npkzhttp://www.unhcr-centraleurope.org/pl/o-nas.htmlhttp://www.un.org.pl/opis_agendy.php?agenda=10http://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoki_Komisarz_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych_do_spraw_Uchod%C5%BAc%C3%B3whttp://www.unrefugees.org.au/media/1646598/unhcr%2006.jpg Wolontariuszka UNCR i uchodźcami. Obozy, w których mieszkają uchodźcy. Organizacja zapewnia uchodźcom opiekę medyczną. http://www.theguardian.com/global-development/2010/dec/07/skype-refugees-unhcrhttp://electronicintifada.net/content/unhcr-uses-high-tech-gear-register-palestinians-iraq/1264http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/o-nas/ludzie-unhcr.htmlhttp://azureazure.com/philanthropy/angelina-jolie-goodwill-ambassador-for-unhcrhttp://unhcr.org.au/unhcr/index.php?option=com_content&view=article&id=110:donate&catid=31:get-involved&Itemid=75 Znane osoby chętnie wspierają działania UNHCR. Wykorzystują swoją popularność, by np. zbierać fundusze na pomoc milionom ludzi na całym świecie. Jedną z takich osób jest Angelina Jolie, która angażuje się w działania w terenie, dając odczuć uchodźcom, że ich los obchodzi innych ludzi. Angelina Jolie Książki:KOSS PODSTAWOWY podręcznik i ćwiczenia część 2; pod. red. Alicji Pacewicz i Tomasza Merty; Warszawa, 2012r.
Create Your Free Infographic!