Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Toplam Tesis Sayısıİçindeki Payı 2013 Kayseri Türkiye'de bulunan toplam turistik tesislerin %0,81 lik kısmına sahip bulunmaktadır. Kayseri en fazla turistik tesisin bulunduğu 19. il durumundadır. TURİZM Türkiye'de turistik tesislerdedoluluk oranı ortalama olarak%35,7 iken, Kayseri ilinde doluluk oranı ortalama % 32,4 olarak gerçekleşmektedir. 27 ENDEKS SIRASI %0,81 %0,81 %0,53 %0,53 198.538 198.538 30.216 30.216 %1,1 %1,1 %1,1 %1,1 Ortalama Kalış Süresi 1,48 1,48 Kayseri'de bulunan turistik tesislerde yerli ve yabancı turistlerin ortalama kalış süresi 1,48 gün olarak gerçekleşmektedir. %32,4 %32,4 Kültür Varlığı Sayısı İçindeki Payı Müze ve Ören Yeri Sayısı İçindeki Payı 2014 2013 Tesise Geliş Sayısı (Yerli) Kayseri ilinde yer alan turistik tesisleri 2013 yılı içerisinde 198.538 adet yerli turist ziyaret etmiştir. Bu rakam Kayseri'yi en fazla yerli turist ağırlayan 21. il durumuna getirmektedir. Tesise Geliş Sayısı (Yabancı) Kayseri ilinde yer alan turistik tesisleri 2013 yılı içerisinde 30.216 adet yabancı turist ziyaret etmiştir 2013 Doluluk Oranı 2013 Toplam Yatak Sayısı İçindeki Payı Türkiye'de mevcut turistik tesis yatak kapasitesinin % 0,53' lük kısmı Kayseri ilinde yer almaktadır. Kayseri turistik yatak kapasitesi olarak Türkiye'de 19. sırada yer almaktadır. 2013 2013 2014 Türkiye'deki müze ve ören yerlerinin % 1,1'lik kısmı Kayseri ilinde yer almaktadır. Kayseri bu alanda Türkiye'de 16. sıradadır. Türkiye'de en fazla kültür varlığının bulunduğu 21. il konumunda bulunan Kayseri ilinde, Türkiye'de mevcut bulunan kültür varlıklarının % 1,1'lik kısmı bulunmaktadır.
Create Your Free Infographic!