Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 DE VERPLICHTE REKENTOETS IS EEN GOEDE TOEVOEGING AAN HET EINDEXAMEN De jongeren worden geholpen om hunreken niveau te verbeteren. [Tanja Jadnanansing, PvdA] De toets deugt, het is korter en minder talig geworden dan eerder was bedacht. [Dekker, VVD] Als je goed rekenonderwijs wilt hebben,moet je de toets ook mee laten tellen bij het eindexamen [Dekker, VVD] Het is de Hogescholen al jaren een doorn in het oog dat studenten over een laag rekenniveau beschikkelen. De Universiteiten en hogescholentrokken zon 10 jaar geleden al aan de bel. [Dekker, VVD] Hij wil dat het onderwijs ervoor zorgt dat het beter wordt. "Het is flauw om de toets de schuld te geven."[Dekker, VVD] Goed rekenonderwijs begint bij geschoolde docenten die leerlingen goed en voldoende rekenonderwijs geven. [Karin Straus, VVD] Een tweedeling dreigt in de maatschappij, met minder kansen voor ouders die niet in staat zijn hun kinderen dure bijles te laten volgen. [Stichting Goed Reken Onderwijs] FINANCIEEL Een rekentoets in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs is too little too late.[Stichting Goed Rekenonderwijs] INHOUD TOETS De rekentoets zit vol dubbelzinnigheden en zelfs rekenfouten, ontdekte wetenschapsredacteur Maarten Keulemans. 'Mag dit gedrocht even héél snel bij het grofvuil?'[Maarten Keulemans] "Rekenen moet je leren op de basisschool. In de onderbouw moet er geoefend worden en waar nodig bijgespijkerd. In de bovenbouw moeten leerlingen zich er niet meer bezig houden.[Prof. Dr. Jan Karel Lenstra, Directeur CWI] Bij docenten in het vo en mbo leeft sterk het vermoeden dat leerlingen die te maken hebben met ernstige rekenproblemen of dyscalculie, niet in staat zijn deze toetsen en examens te halen TIMING VOOR TEGEN Volgens Den Heijer zou het rekenonderwijs al op de basisschool moeten worden getoetst. Scholieren zouden daar rekenles moeten krijgen met breuken, procenten, staartdelingen en vooral: hoofdrekenen.[Dan Heijer, wiskunde docent] De rekentoets moet de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten. [Rijksoverheid] Bij docenten in het vo en mbo leeft sterk het vermoeden dat leerlingen die te maken hebben met ernstige rekenproblemen of dyscalculie, niet in staat zijn deze toetsen en examens te halen [Narcis] LEERPROBLEEM KWALITEIT NIVEAU DOCENTEN NIVEAU ONDERWIJS KENNIS ONDERWIJS
Create Your Free Infographic!