Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 2012 2016 : Đại hc kinh tế Đà Nng 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nng. C nhân chuyên ngành Qun Tr Kinh Doanh Tng Quát.2009 2012 : THPT Hoàng Hoa Thám Lê Hu Trác, Đà Nng.2005 2009 : THCS Lê Độ 9 Nguyn Trung Trc, Đà Nng Ngày sinh : 30/12/1994Nơi sinh : Đà Nng, Vit NamĐịa ch : Phường An Hi Bc, Qun Sơn Trà Tp.Đà NngCông vic : Nhân viên kinh doanhmong mun Liên lc Di động: 0121 912 2564Email : daothua7@gmail.comFacebook: facebook.com/bc.thuSkype : nguyendaothu205 Thông tin cá nhân Hc vn NGUYN TH ĐÀO THU Kĩ năng Làm vic nhóm Thuyết trình Tin hc Giao tiếp Mc tiêu ngh nghip PC Tiếng Anh Dài hn : Tr thành mt nhân viên kinh doanh thành đạt và có sc nh hưởng ln.Ngn hn : Tt nghip loi gii chuyên ngành Qun tr kinh doanh tng quát- Đại Hc Kinh Tế Đà Nng. Đạt Toeic 850. Kinh nghim 6/2012: Cng tác viên nghiên cu th trường công ty TNHH MTV New Focus.Tham gia tìm hiu thông tin v nhu cu v áo đồng phc ca khách hàng bng phng vn trc tiếp.10/2013- 2/2014: Qun lí nhân s mt nhóm phát t rơi t lpQun lí thông tin cá nhân các thành viên trong nhóm.Phân công và b trí công vic cho 15 thành viên phát t rơi.Ch động tìm kiếm và liên lc khi nhóm thiếu người.3/2/2015-13/2/2015: Cng tác viên chương trình tour mua sm tết r nht công ty Vitours.Tham gia gii thiu dch v ca công ty.Phân công và qun lí nhóm 4 thành viên ti 2 khu ch: ch Bc M An và ch Non Nước và khu dân cư lân cn.Gii thiu được 20 người tham gia tour. Hot động 3/2014: Tham gia workshop Kĩ năng giao tiếp hiu quả” câu lc b K2S- trường Đại Hc Kinh Tế Đà Nng t chc. Thành tích: Là thành viên ca đội đạt gii Nht, được tham gia tic buffet và giao lưu vi các doanh nhân. Hc hi: Phong cách làm vic ca nhng Doanh nhân thành đạt.9/2014- 11/2014: Tham gia hot động nhóm t thin t lp. Đảm nhim Trưởng ban tài chính- bán hàng: Qun lí thu- chi các hot động bán hàng gây qu và các hot động t thin. Lên kế hoch, phân công và ph trách chính trong các hot động bán hàng gây qu. Bài hc kinh nghim: Cân nhc kĩ lưỡng v thi gian, không gian trước khi đưa ra mt kế hoch bán hàng c th. Xác nhn thông tin Vũ Duy KhánhCùng ph trách qun lí nhân s nhóm phát t rơi. vuduykhanh0101dn@gmail.com - 0120.596.0670Hunh Kiu Anh TunPhó phòng du lch công ty c phn du lch Vit Nam Vitours. anhtuan@vitours.com.vn - 0916.105.219Nguyn Th Hương MaiPh trách nghiên cu th trường chi nhánh Đà Nng- công ty New Focusmaihuong@dongphucdanang.com- 0916.880.111 Khác Khác S thích : xem phim, đi du lch. Nguyên tc sng : "Cơ hi do chính mình to ra". Đam mê : m thc. Đim mnh : Trung thc, hòa đồng, trách nhim. Đim yếu : Cu toàn
Create Your Free Infographic!