Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Temadag i Aklassen DOG 2009 Hver gruppe skal udarbejde en plakat eller tidslinje der dækker følgende områder:Præsentation af det kunstneriske værk.En beskrivelse af samfundstrukturen i periodenByens udseende i periodenEt religiøst aspekt - hver gruppe får nærmere instruks 9-12 Opstart og ud-i-byenfrokost12.30-14.30 Fremstilling af produkt14.30-15.00 Fernisering og æbleskiverHerefter: Juleferie At introducerer til det felt som KS arbejder indenfor med Roskilde som eksempel The relationship between the fatherand son. Alle grupper skal en tur på Roskilde Museum, hver gruppe har desuden yderligere et besøgsmål. Det skal i nå i løbet af formiddagen.På jeres tur skal i dokumentere den videnI samler ind ved at skrive noter og tage billeder. Dette materiale skal I efterfølgende bruge til jeres produkt The father and sonhold hands despite the apocalypse. This shows a father can be protective. This image shows that it is set in some kind of apocolyptic disaster.It shows 2 people walking. The clothes they are wearing suggests the condition and situation they're in. They wear winterclothes in what looksa barren wasteland. Mac | Early Adopter | Gadgets Historien omkring os Skal I sætte jer gruppevisog læse det baggrunds-materiale I fårudleveret. HVAD? HVORDAN? PRODUKT TARGETAUDIENCE MAINCHARACTERS IMAGE Clothes ALLERFØRST TIDSPLAN FORMÅL At få en fornemmelse for Roskilde bysom en historisk og kulturel størrelse I skal arbejdegruppevis med forskelligekunstneriske værker der hver hører til en historisk periode.
Create Your Free Infographic!