Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Proces digestiu dels animal El procés digestiu comprèn els fenòmens que tenen lloc a l'aparell digestiu: .Captar els aliments .Transformar-los en substàncies útils per a l'organisme .Expulsar els residus produïts. El procés digestiu dels animals està compost per quatre fases: Ingestió Presa d'aliments de l'exterior. Proces diguestiu dels vertebrats En els insectes, l'aparell digestiu comença a la boca, amb apèndixs bucals. A continuació, hi ha l'esòfag,amb una dilatació que es diu pap, onels aliments són barrejats amb saliva, abans d'arribar al pedrer, on es trituren.Segueix l'intestí, on s'absorbeixen els nutrients i, finalment, l'anus. Proces diguestiu Els artròpodes Proces diguestiu dels invertebrats La cavitat gàstrica.Un sac entapissat de cèl·lules,que es comunica amb l'exterior a través d'un orifici, òscul. Tub digestiuUn tub que comença a la boca, per on entren els alimentsi acaba a l'anus, Al llarg d'aquest tub es distingeixen regions que fan missions digestives Es poden distinguir dos grans aparells digestius: EgestióEliminació dels residus d'aliments Matèria fecal Expulsats de l'organisme AbsorcióNutrients des del'aparell digestiu a la sang a l'interior de les cèl·lules Intracel·lular.Te lloc dins la cèl·lulaHo fan els unicel·lulars ipluricelul·lars Extracel·lular.Té lloc fora de les cèl·lules, tub digestiuLes glàndules produeixen enzims Descomponen els aliments.Externa Interna(Fora del cos) (Dins del cos) DigestióTransformació dels alimentsen nutrients. La digestió pot ser de dos tipus: El menja es barreja amb la saliba per facilitar la digestio les salivals, el fetge i el pàncrees. Al tub digestiu hi haglàndules: Ajuden en el proces digestiu
Create Your Free Infographic!