Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 VHEMES vhemes = visual + themesstart by dragging a predesigned vheme onto the canvas OBJECTS drag and drop icons,shapes, text or upload your own from our extensive library of artwork your artboard start from scratch[clears the canvas] double click on textto edit or change TEXT Door zelfstandigheid, autonomie, zijn stappen soms niet zichtbaar In bepaalde situaties kan ik secundair reageren, wat de indruk kan wekken dat ik niet betrokken of terughoudend ben. Naar binnen gericht, zodanig autonoom dat Sterke behoefte aan ruimte, aan autonomie. Daardoor kan gebondenheid, afhankelijkheid of sturing mij in de weg zitten. Goed observatievermogen Deskundig op het gebied van kwaliteit, kwaliteits-management, monitoring & evaluatie. Kennis van verschillende thema's mbt onderwijs. Leergierig, nieuwsgierig, onderzoekend, sterk in het vinden van informatie, koppelen van informatie aan relevante praktijk, verbanden leggen. Autodidact. Zorgvuldig Het samenbrengen van losse elementen tot een samenhangend en kernachtig geheel, bieden van overzicht en inzicht. Betrokken, gemotiveerd Sterk inlevingsvermogen, sociaal Sterktes Zwaktes Het inzetten van een andere, vernieuwende kijk op kwaliteit waarbij de nadruk ligt op groei en ontwikkeling, op het karakter, de eigenheid van de organisatie en de mensen die er onderdeel van uitmaken. Het inzetten van deskundigheid en kennis binnen het onderwijs. Toegang tot een groot netwerk binnen het onderwijs door werkzaamheden voor en contacten met œ Operation Education en United4Education. Maatschappelijke beweging van status naar waarde, van hiërarchisch ingerichte organisaties naar netwerkorganisaties, waarbij niet het systeem maar de mens centraal staat. Samenwerking met verschillende teams binnen œ Operation Edcuation en United4Education. Er wordt in de maatschappij nog veel waarde gehechtaan meetbaar bewijs van kwaliteit, aan meetbare prestaties en eindresultaten en daarmee aan vergelijking onderling, wat individuele groei en ontwikkeling vertraagt. Kwaliteit is niet altijd meetbaar, het is een uitdaging om groei en ontwikkeling, om leeropbrengsten zichtbaar en inzichtelijk te maken. Projecten waar ik bij betrokken ben, zijn veelal gebaseerd op het nieuwe werken, waarbij ruilen, delen en het vaststellen van waarde achteraf steeds gebruikelijker wordt. In de huidige maatschappij brengt dat financiële risico's met zich mee. Bedreigingen Nanda Carstens, december 2014 Lang in gedachte blijven, waardoor de overstap naar actie uitgesteld kan worden. Kansen
Create Your Free Infographic!