Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Strategie privind majorarea deductibilității pentru asigurările voluntare de sănătate Guvernul României De cine depinde decizia? Cine este influențat direct? Acționari Ce pierde? Prin creșterea deductibilităţii pentru asigurările voluntare de sănătate trebuie scos în evidență faptul că Ministerul Sănătății nu pierde nimic. Ce câștigă? - Relaxarea sistemului sanitar public. Una dintre principalele probleme ale sistemului public de sănătate este supraaglomerarea. Prin ceea ce propunem noi se va relaxa puternic acest aspect.- Casa Națională de Asigurări de Sănătate va fi degrevată de anumite plăți care sufocă sistemul. Ce câștigă? Ministerul Finanțelor Publice are de câștigat în urma micșorării sumelor plătite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.De asemenea, poate avea de câștigat în urma încasării unor sume mai mari de la angajați, pentru aceștia nefiind deductibilă această cheltuială. Ce pierde?. Sumele încasa de la angajatori vor fi mai mici. Cu toate acestea, aceste sume pot fi într-o măsură recuperate prin impozitarea angajaților. Partide politice Partidele politice reprezintă un factor de decizie foarte important în această problemă. Ținând cont de instabilitatea politică din țară, trebuie convinși de necesitatea aplicării acestei deductibilități cât mai mulți reprezentanți ai partidelor politice. Indiferent dacă aceștia vor fi la Guvernare sau nu, întotdeauna există posibilitatea unei inițiative legislative pe această temă.Trebuie scos în evidență factorul pozitiv și anume o imagine foarte bună în rândul electoratului din mediul privat. Cetățenii, angajați în mediul privat Cetățenii, angajați în mediul privat au șansa să beneficieze de condiții mult mai bune privind sistemul de sănătate. Elaborarea unei inițiative legislative privind creșterea deductibiliății pentru asigurările voluntare de sănătate și a unei motivații foarte bine construită. Identificarea reprezentanșilor societățiicivile care pot fi susținători ai proiectului (personalități publice și ONG-uri). Construirea mesajelor care vor fi difuzate de toți factorii implicați în promovarea proiectului. Construit în jurul punctelor pozitive ale proiectului, dar trebuiesc scoase în evidență și punctele negative ale sistemului sanitar public. Demararea negocierilor cu reprezentații Guvernului (Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor). Demararea negocierilor cu reprezentanții partidelor politice din Parlamentul României. Identificare acelora care pot fi susținători ai proiectului. Scoaterea în evidență a imaginii pozitive pe care o pot câștiga în rândul electoratului. Promovarea ideii printr-o strategie de comunicare agresivă. Lansarea propunerii în dezbatere publică atât prin canalele media (TV, Radio, Ziare) cât și pe rețelele sociale (Facebook, Twitter): Identificarea criticilor aduse în spațiul public propunerii și găsirea unor soluții prin care să se corecteze eventualele probleme. În momentul de față, pentru angajator, limita până la care asigurările de sănătate sunt deductibile este de 250 de Euro / /persoană. În același timp, pentru angajat, aceste asigurări nu sunt deductibile, fiind considerate venituri salariale și fiind impozitate. Creșterea limitei care este deductibilă ar fi un pas important făcut de stat. Pașii care trebuie urmăriți de o eventuală companie intersată de acest subiect trebuie să înceapă prin negocieri directe cu reprezentanții Guvernului, mai exact cu reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Ministerului Finanțelor Publice. Astfel, trebuie scoase în evidență punctele pozitive ale acestei creșteri și anume, relaxarea sistemului sanitar public și o presiune scăzută asupra bugetului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.Totuși, ținând cont de instabilitatea politică care face din actualul Guvern un partener nesigur, negocierile trbuie purtate în același timp cu reprezentați ai partidelor politice, membri ai Parlamentului României. Pe lângă discuțiile care trebuie purtate cu lideri ai partidelor politice, atenția trebuie orientată catre membri ai Comisiilor pentru Sănătate și Familie din cadrul Camerei Deputaților și Senatului. Punctele pozitive care trebuiesc scoase în evidență țin de imaginea Parlamentului, a celor care susțin inițiativa legislativă dar și a partidelor politice în rândul electoratului. Astfel, în cazul în care negocierile cu reprezentanții Guvernului intră în impas, oricând ne putem baza pe o inițiativă legislativă susținută de o majoritate parlamentară. În același timp se vor identifica posibilii susținători ai propunerii în rândul reprezentaților societății civile (personalități publice, cu vizibilitate, notorietate și cu un grad al încrederii mare) și printre ONG-uri. Se vor construi mesaje cu punctele pozitive ale acestei inițiative. Trebuie scos în evidență faptul că, inclusiv statul, prin Ministerul Sănătății, consideră sistemul sanitar public mult prea aglomerat considerând că se poate ajunge la un blocaj. În același timp se vor scoate în evidență situațiile negative din spitalele de stat, lipsa medicamentelor și a echipamentelor medicale, numărul insuficient de paturi, condițiile, etc.
Create Your Free Infographic!