Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Toplam Sinema Koltuk Sayısı Payı 2013 Türkiye'de mevcut bulunan sinema koltuk sayısının % 1,08' i Kayseri'de bulunmaktadır. Kayseri en fazla sinema koltuğunun bulunduğu 18. il konumundadır. SOSYAL YAŞAM Türkiye'de faal derneklerin % 1,3'ü Kayseride yer almaktadır.Kayseri bu alanda en yüksek değere sahip 18. ilkonumundadır. Kayseri'de nüfus başına düşen sinema izleyicisioranı Türkiye'de en yüksek 14. değer olan % 52 olarak gerçekleşmektedir. 14 ENDEKS SIRASI %1,08 %1,08 Sinema Seyirci Yoğunluğu %52 %52 %1,69 %1,69 %4 %4 %2,8 %2,8 %91,2 %91,2 Toplam Sporcu Sayısı Payı %1,8 %1,8 Türkiye'de lisanslı sporcuların nüfusa oranının en yüksek olduğu 13. il konumunda olanKayseride her 100 kişiden ortalama 1,8 kişinin lisanslı sporcu olduğu görülmektedir. %1,3 %1,3 Toplam Gazete Sayısı Payı 2014 Türkiye' de yayın yapan gazetelerin %2,8'i Kayseri'de bulunmaktadır. Kayseri bu alanda en yüksek 15. il konumundadır Seçime Katılma Oranı 2014 2013 Toplam TiyatroKoltuk Sayısı Payı Türkiye'de mevcut bulunan tiyatro koltuk sayısının % 1,69'u Kayseri'de bulunmaktadır. Kayseri en fazla tiyatro koltuğunun bulunduğu 12. il konumundadır. 2013 TiyatroSeyirci Yoğunluğu 2013 Kayseri'de nüfus başına düşen tiyatro izleyicisioranı Türkiye'de en yüksek 21. değer olan % 4 olarak gerçekleşmektedir. 2014 Toplam Faal Dernek Sayısı Payı 2014 Kayseri 2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlere % 91,2 katılım oranı ile katılımın en yüksek gerçekleştiği 9. il konumundadır.
Create Your Free Infographic!