Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 SAĞLIK Hastane Sayısı 2013 2013 Kayseri il sınırları içerisinde 30 adet hastane bulunmaktadır. Bu açıdan Kayseri en fazla hastaneye sahip 7. il durumundadır. 10.000 Kişiye Düşen Yardımcı Sağlık Personeli Sayısı Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus 2013 Türkiye'de Aile Hekimi başına ortalama 3.500 kişi düşerken, Kayseri'de bu rakam 3.436 olmaktadır. Bebek Ölüm Hızı Kayseri'de 10.000 kişiye düşen hekim sayısı Türkiye ortalaması olan 14,9 değerinin üzerinde ve 19,2 düzeyinde gerçekleşmektedir. Kayseri Bu alanda en yüksek 15. değere sahip il durumundadır. Kayseri'de 10.000 kişiye düşen yardımcı sağlık personeli sayısı Türkiye'deki en yüksek 25. değer olan 53,9 olarak gerçekleşmektedir. Kayseri'de 10.000 kişiye düşen yatak sayısı Türkiye'de 16. en yüksek değer olan 30,7 olarak gerçekleşmektedir. 13 ENDEKS SIRASI 30 30 10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı 30,7 30,7 3.436 3.436 112 Ambulans Başına Düşen Nüfus Kayseri ilinde 112 Ambulans başına 24.441 kişi düşerken, Türkiye ortalaması olan 18.039 kişi değerinden daha kötü bir düzeyde gerçekleşmektedir. 24.441 24.441 2014 2013 2013 10.000 Kişiye Düşen Hekim Sayısı 19,2 19,2 4,43 4,43 Kayser'de kaba intihar hızı Türkiye ortalaması olan yüzbinde 4,40 oranına oldukça yakın ve yüzbinde 4,43 olarak gerçekleşmektedir. Kaba İntihar Hızı 2013 9,7 9,7 Türkiye'de bebek ölüm hızı oranları ortalama 10,8 düzeyinde iken, Kayseri'de bu oran 9,7 düzeyindedir. 2013 53,9 53,9
Create Your Free Infographic!