Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 OBS De Weidevogel Richting Het schoolbestuur heet Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON). Dit houdt in dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar geloofs of levensbeschouwelijke overtuiging, zonder onderscheid ras en sekte. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Het schoolbestuur heet Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON). Dit houdt in dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging, zonder onderscheid ras en sekte. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Verschillen en overeenkomsten tussen De Weidevogel en El Khadija. De Weidevogel Doet mee aan Nederlandse feestdagen. Werkt met zowel thema's als methodes. School is voor alle kinderen toegankelijk.El Khadija Doet mee met islamitische feestdagen. Werkt met zowel thema's als methodes. School is voor islamitische kinderen. De Weidevogel- Doet mee aan Nederlandse feestdagen. - Werkt met zowel thema's als methodes.- School is voor alle kinderen toegankelijk.El Khadija- Doet mee met islamitische feestdagen.- Werkt met zowel thema's als methodes.- School is voor islamitische kinderen. Ieder kind wil leren, ieder kind doet er toe. Het kind voelt zich veiligop school en ieder kind mag en kan zichzelf zijn op school. Een pedagogisch waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Ieder kind wil leren, ieder kind doet er toe. Het kind voelt zich veiligop school en ieder kind mag en kan zichzelf zijn op school. Een pedagogisch waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Inrichting Leerling 'B' ziet dat de schaar niet op de juiste plek is teruggelegd door een medeleerling. Dit verteld hij aan dejuf. Mijn mentor bespreekt dit met de hele klas. Zij verteld de klas 'dat het niet veilig is dat de schaar niet op de juiste plek ligt, de schaar had ook van de kast kunnen vallen en had zo een van jullie kunnen bezeren.' Leerling 'C' steekt zijn vingerop en verteld dat hij het per ongeluk boven de kastheeft gezet. Hij biedt zijn excuses aan en de klas gaat weer verder met de opdrachten. Leerling 'B' ziet dat de schaar niet op de juiste plek is teruggelegd door een medeleerling. Dit verteld hij aan dejuf. Mijn mentor bespreekt dit met de hele klas. Zij verteld de klas 'dat het niet veilig is dat de schaar niet op de juiste plek ligt, de schaar had ook van de kast kunnen vallen en had zo een van jullie kunnen bezeren.' Leerling 'C' steekt zijn vingerop en verteld dat hij het per ongeluk boven de kastheeft gezet. Hij biedt zijn excuses aan en de klas gaat weer verder met de opdrachten. Praktijkvoorbeeld: Praktijkvoorbeeld: Leerling "A" maakt gebruik van de rekenrek. Dit is een handige hulpmiddelvoor hem, omdat hij niet goed is in rekenen. Dit hulpmiddel helpthem om de sommen makkelijker bij elkaar op te tellen. Als hij klaar is met het rekenrek, legt hij deze weer netjes op de juiste plek. Leerling "A" maakt gebruik van de rekenrek. Dit is een handige hulpmiddelvoor hem, omdat hij niet goed is in rekenen. Dit hulpmiddel helpthem om de sommen makkelijker bij elkaar op te tellen. Als hij klaar is met het rekenrek, legt hij deze weer netjes op de juiste plek.
Create Your Free Infographic!