Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Hulp nodig?De gemeente Venray kan ondersteunen waar dat nodig is.- motiveren- inspireren- dialogiseren- ondersteunen - meedenken- sparren - procesbegeleidingbieden- theorieën of voorbeeldplannen aanreiken.- vakspecifieke kennis aanreiken geïnspireerd door Scrum (van Ruler, 2013) & Molen van Royen (De Vries, 1996) - Wie zijn belanghebbend?- Wie zijn het eens met je idee?- Zijn er oppositiepartijen? - Wie heb je nodig?- Wie heb je al?- Wie heb je niet nodig?- Wie zijn er vanuit persoonlijke interesse betrokken?- Wat is de taakverdeling? - Wat is de communicatie boodschap?- Hoe gaan we deze boodschap uitzetten? - het budget- de (tijds)planning- de mogelijkheden- de beperkingen- de prioriteiten Tip: maak ookgebruik van kennis en expertises van andere netwerken de volgende stap:wat lijkt je nuttig?wat kan/ mag? - Wat is de stip op de horizon?- Wat is de visie?- Wat is de visie op communicatie?- Wat zijn de ambities?- Waar speelt het plan zich af? - Is er een vergunning nodig? het plan Logistiek - Wat is de dynamiek van de omgeving?- Zijn we op de goede weg?- Wat heeft de vorige stap ons opgeleverd? - Gebeuren er onverwachte dingen?- Wat zijn de persoonlijke reflecties van de leden uit de werkgroep?- Hoe worden onze keuzes ervaren door het draagvlak/burgers uit het gebied? uitvoering volgende initiatief is de ambitie ambitie gehaald / bijgesteld? Renee Baltussen double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. werkgroep communicatie double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. - Wat is het concept?- Wat is de strategie?- Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud?- Wie is er eigenaar?- Hoe zit het met het beheer? Project in OR?neem contactop met de contactfunctionaris. Tip: werf sponsorenof maak gebruikvan crowdfunding Wat heb ik nodig voor het realiseren van een zelfsturingsinitiatief? Bent u zich ervan bewust dat als u iets realiseert, dat het project van u is en van u blijft? evaluatie strategie draagvlak contactfunctionaris
Create Your Free Infographic!