Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 SANT JOSEP DE CALASSANÇ Lescola Sant Josep de Calassanç de Lleida és un centre públic dEducació Infantil i Primària. Aproximadament hi ha uns 225 alumnes de procedència molt variada FINALITAT:El fet que la majoria dalumnes siguin dorigen molt divers, s una de les qestions que ens han sorprs i per les quals creiem que s un aspecte a investigar. FINALITAT:El fet que la majoria dalumnes siguin dorigen molt divers, és una de les qüestions que ens han sorprès i per les quals creiem que és un aspecte a investigar. 75 ALUMNES, MOSTRA FETA A 3r- 4t- 5è- 6è. OBJECTE DESTUDI: LES DIFERENTS LLENGÜESVARIABLE: NACIONALITATS, SEXE DELS PARES I CONTEXT TV: La majoria d'alumnes miren canals en català i castellà. Un percentatge molt petit té satèl·lit i mira canals amb el seu idioma natiu.Música: En aquest cas la llengua anglesa i castellana són les prioritàries.Llengua: Gairebé tots els alumnes prefereixen parlaren el seu idioma natiu. BIBLIOGRAFIA:Rubiales, M.J.(2010) "Aspectos de la diversidad". Recuperat 5 de desembre de 2014. A:http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_27/M_JOSE_RUBIALES_1.pdf Gimeno (1993): "Hi ha moltes diferencies entre les persones i els grups. Aquestes diferencies i l'anàlisi del seu origen determinen la necessitat dels centres educatius d'adaptar-se a aquesta diversitat." Àurea Fornells, Roser Guiu, Clara Plaza i Mireia Vall Conclusions: El castellà és entès per la majoria de pares i mares. Dins la gran diversitat d'idiomes que hi ha a l'escola, el més parlat és el castellà .
Create Your Free Infographic!