Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 swiadczenia pieniezne na utrzymanie i pokrycie wydatkow zwiazanych z nauka jezyka polskiego w wysokosci od 531 do 1260 zl miesiecznie na osobe, zaleznie od liczby osob w rodzinie, okresu trwania programu integracyjnego, indywidualnej sytuacji cudzoziemca; Na czym polega POMOC SPOLECZNA w Polsce? www.info-migrator.pl oplacanie skladki na ubezpieczenie zdrowotne okreslonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ; poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne; udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczegolnosci z instytucjami rynku pracy, ze srodowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarzadowymi; inne dzialania wspierajace proces integracji cudzoziemca nie posiadasz srodkow finansowych wystarczajacych na pokrycie kosztow pobytu na terytorium RP 1 nie posiadasz innych mozliwosci zapewnienia sobie mieszkaniai utrzymania 2 mozesz wnioskowac o POMOC, na okres postepowania i na okres 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Otrzymasz: opieke medyczna pomoc w dobrowolnym wyjezdzie z obszaru RP miejsce wosrodku swiadczenie pieniezne lub W przypadku wszczetego postepowania o nadanie STATUSU UCHODZCY, po wykazaniu, ze: FORMY POMOCY wyzywienie;bilety na przejazd w uzasadnionych przypadkach;pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystajacych z nauki oraz pokrycie kosztow wynikajacych z oplat za naukestala pomoc pieniezna
Create Your Free Infographic!