Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Ruszył nabór wniosków w ramach Projektu "MIKRO" przedsiębiorcy" przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny Loss of territories - productive land,industries and raw resources Dotacja na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnikiem projektu może być osoba: - bezrobotna lub nieaktywna zawodowo;- zamieszkała na obszarze powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego,zamojskiego i Miasta Zamość; - która chce uruchomiść właśną działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. zostanie wsparte funduszami do na utworzenie własnej działalności gospodarczej, które będą mogły zostać wykorzystane m. in. na: zakup urządzeń, bądź wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowopowstałegoprzedsiębiorstwa Dodatkowo ! Wszystkie wsparte dofinansowaniem osoby otrzymają w okresie pierwszych 5 miesięcy prowadzenia firmy, finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 600 zł. Fundusze te będzie można wykorzystać na opłacenie bieżących rachunków firmy, np. koszty ZUS, opłaty: telekomunikacyjne czy administracyjne Jeśli spełniasz wymagane kryteria i pragniesz rozpocząć własne przedsięwzięcie - weź udział w projekcie! wystarczy tylko: wypełnić dokumenty aplikacyjne złożyć je w terminie od 18.03 do 25.03.2015 roku do jedej z instytucji: Biura Projektu w Zamościu: ul. Partyzantów 3,Biura Projektu w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 32 Biura Projektu w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15 W ramach programu będziesz mógł skorzystać z nieodpłatnych szkoleń, konsultacji oraz doradztwa 47 osób 30 000 zł
Create Your Free Infographic!