Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 LLIBRE IV Diàleg entre Sòcrates i Glaucó Essència i lloc de lasaviesa a la ciutat perfecte La ciutat perfecte és savia, coratjosa,temperada i justa. Episteme Doxadialècica La temprança Dominide si mateix, domini decerts plaers i passions. La persona s'ha d'encaminarcap a el que és bo. Ciutat temperada Governants "saviesa"Ànima racionalGuardians "fortalesa"Ànima irascibleProductors "seny"Ànima concupiscible El pensament de Dualisme ontològic PLATÓ Ciutat idealTeoria del FILÒSOF-REIOrigensnecessitats, habitatge i vesimenta. Definició de coratgevalentia, conservador,no canvia. S'ha d'educar pertal d'aconseguir una ciutat justa. Arranged by:Joey Combs Director of Social Media at Visit Vacaville "Societat de qualsevolciutat és temprada quanels ciutadans són temprats" Determinació de la justícia:Tothom ha de fer allò per a què està naturalment dotat. Ciutat justa i harmoniosa. L'ànima té desitjos en si (set) i desitjos determinats.(beguda calenta, freda..)Té tres parts, RACIONAL (seny), IRASCIBLE (valentia) i CONCUPISCIBLE (temptacions).Control de l'ànimaHonrats, virtutNo control de l'animaVergonyós, vici Tres principis:1. Principi de racionalitat2. Principi de valor3. Criteris de justícia Una societat utòpica... *Món de les idees - Idees formes o essències- Raó - Vertader, real, arquetípic*Món sensible- Coses, objectes materials- Sentits- Aparent, ombres, còpies LLIBRE IV- Teoriaètico-política ARISTOCRÀTICACLASSITATOTALITÀRIACOMUNISTA SÍMIL DEL GOSguardians = gossos- S'irrita al veure un desconegut encara que mai li ha fet mal.- S'alegra al veure un conegut encara que mai li ha fet cap bé. " Harmonia classes socials = justicia. Cada persona predestinada a un ofici " Governador = filòsof.Control de tot i estat màxim (existència).Treball per la comunitati igualtat econòmica.
Create Your Free Infographic!