Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 NEGATIIVINEN VAHVISTE NEGATIIVINEN RANGAISTUS POSITIIVINEN RANGAISTUS POSITIIVINEN VAHVISTE PALKKIOT JA RANGAISTUKSET Positiivinen vahviste lisää eläimen toimintaa. Positiivinen vahviste on PALKKIO. Eläin määritteleeitse, mikä sitä palkitsee. Mahdollisuuksia on monia:ruoka, lelut, jahtaus, haukkuminen...Esimerkiksi: koira haluaa tervehtiäihmistä (ihmisen huomio on palkkio).Kun se istuu kauniisti ihmisen eteen se saa rapsutuksia. Negatiivinen rangaistus tarkoittaa palkkion poistoa, tai sitä että mahdollisuus palkkioon katoaa. Negatiivinen rangaistus on tehokas työkalueläimen kouluttamisessa, koska eläin ei halua menettääarvokkaaksi kokemaansa palkkiota.Esimerkiksi, jos koira haluaa tervehtiäihmisiä (palkkio) hyppimällä, sitä ei tervehditä (palkkion poisto) ennenkuin se istuu. Eläin liittää usein sen kokemat palkkiot ja rangaistukset niiden antajaan - ihmiseen. Vahviste:toimintalisääntyy! Rangaistus: toiminta vähenee! Negatiivinen vahvistuminen tapahtuuusein vahingossa: tilanteesta poistetaan jotain eläimelle tavalla tai toisella epämiellyttävää, minkä seurauksena eläin oppii toimimaan samalla tavallamyös jatkossa. Esimerkiksi koira saattaahaukkua kotipihan ohi kulkevaa ohikulkijaa, ja kun ohikulkija poistuu näkyvistä, koira on saanut toiminnastaan palkinnon. Kannattaa haukkua jatkossakin! Positiivinen rangaistus on jotakin eläimelle epämiellyttävää, jota lisäämällä eläin lopettaa toiminnan ja saattaa passivoitua, turtua tai säikähtää. Positiiviselle rankaisemiselle on tyypillistä,että eläin turtuu siihen,jolloin halutun vaikutuksenaikaansaamiseksi joudutaan siirtymään koko ajan voimakkaampiin keinoihin.Esimerkiksi: koira vetää hihnassaja ihminen nykii sitä estääkseen vetämisen.Kun nykiminen ei auta, koiralle hankitaan esim. ketjukaulain.Eläin määrittelee itse, mikä sille on positiivinen rangaistus. Mahdollisuuksia on monia:hihnasta nykiminen, epämiellyttävät toimenpiteet, omistajan äänensävy jne. Taitavatkin kouluttajat ovat kouluttaessaan usein myöhässä palautteen annon kanssa. Jotta eläin yhdistäisi palautteen toimintaansa, se pitää ajoittaa täsmälleen siihen hetkeen, kun eläin tekee jotakin. Vahvisteiden kanssa on turvallisempaa olla myöhässä kuin rangaistusten.
Create Your Free Infographic!