Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Teknolojinin Ögrenmegretme Surecine EntegrasyonundaBilisim Teknolojileri Ögretmenlerinin Rolleri Ders Dışında Diger ögretmenlere ve yöneticilere BT konusunda yardımcı olmak Teknolojik aracların yazılımsal ve donanımsal sorunlarıyla ilgilenmek Diger derslere materyal bulmak ya da hazırlamak E-okul islemlerini yapmak BT sınıfını düzenlemek ve sorunlarını tespit edip çözmek Okul web sitesini hazırlamak ve guncel tutmak Yeni teknolojiler konusunda yöneticilere, ögretmenlere bilgilendirmeler yapmak BT sınıfını serbest kullanım zamanlarında ogrencilere yardımcı olmak Bayram, tören ve kutlama programları için sunu ve davetiye hazırlamak Webde bulunan ders kaynakları hakkında ögretmenleri bilgilendirmek Ogretmenlere derslerini bilgisayar destekli islemeleri için yardım etmek Okulda görev yapan memurlara BT konusunda yardım etmek BT hakkında herkesi bilgilendirmek, yönlendirmek BT Kulübü kurmak Müfredat dogrultusunda dersleri islemek Ogrencilere bilgisayar okuryazarlıgını kazandırmak Egitsel yazılımlardan yararlanarak ders islemek Ogrencilerin bilgisayarı yalnızca oyun ve eglence aracı olarak görmelerini engellemeye çalısmak Bilgisayar başına uc ogrenci dustugu durumlarda bile dersi uygulamalı yapmak Ders esnasında bilgisayarlarda olusan teknik sorunları anında gidererek dersin kesintiye ugramasını engellemek Yöneticilere Göre BT ÖğretmenlerininOkullarında Üstlendikleri Roller Ders İçinde Ders İçinde Müfredat doğrultusunda dersleri işlemek Öğrencilere bilgisayar okuryazarlığını kazandırmak Öğrencilerin günlük yaşamdaki ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayarı etkili ve verimli kullanmaları için gerekli programları öğretmek Bilgisayar başına üç öğrenci düştüğü durumlarda bile dersin uygulamalarını başarıyla yapmak Notu dahi olmayan 1 saatlik dersin öğretmeni olmak Okuldaki teknolojik araçların donanımsal ve yazılımsal sorunlarıyla ilgilenmek Yöneticilere ve diğer öğretmenlere BT konusunda yardımcı olmak Yöneticilere ve diğer öğretmenlere e-okulla ilgili işlemlerde yardımcı olmak BT sınıfını sürekli açık tutmak, eksikliklerini gidermek ve sorunlarını çözmek Halkın BT sınıfını kullanmasını sağlamak Okul Web sitesini hazırlamak ve güncel tutmak Öğrencilerin BT sınıfını kullanmaları için serbest kullanım zamanı sağlamak, ödev araştıranlara yardımcı olmak Yöneticiler ve öğretmenleri yeni teknolojiler konusunda bilgilendirmek Diğer dersler için materyaller bulmak ya da hazırlamak Ders Dışında Diğer Branş Öğretmenlerine Göre BT ÖğretmenlerininOkullarında Üstlendikleri Roller Ders İçinde Müfredat doğrultusunda dersleri işlemek Öğrencilere temel bilgisayar okuryazarlığını kazandırmak Ders Dışında BT Ogretmenlerine GöreOkullarında Ustlendikleri Roller E-okul işlemlerinde diğer öğretmenlere yardımcı olmak Yöneticiler ve öğretmenleri yeni teknolojiler konusunda bilgilendirmek İdari işlerde görev almak Teknolojik araç ve programların kullanımında yöneticilere ve öğretmenlere yardımcı olmak Diğer dersler için materyal bulmak ya da hazırlamak Okuldaki teknolojik araçların donanımsal ve yazılımsal sorunlarıyla ilgilenmek Web de bulunan ders kaynakları hakkında öğretmenleri bilgilendirmek Öğrencilerin BT sınıfını kullanmaları için serbest kullanım zamanı sağlamak, ödev araştıranlara yardımcı olmak Bayram, tören ve kutlama programları için slayt hazırlamak, bilgisayar ve ek araç gereçleri düzenlemek
Create Your Free Infographic!