Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Küçük Çocuklar Sevinç Çığlıkları Atarak, Caddenin karşına koşuyor. Kamyon Yaklaşıyor. Müzik Çaldığı Tespit Edildi. KARMAŞIK OLAY İŞLEME (Complex Event Processing) Dondurma Kamyonu Geliyor ! İnsanlar Bir Camide Toplanmışlar. Üzerinde Bir Bez Örtülmüş Kutu Önünde Düzenli Sıralanmışlar. Grup, Kutu İle Arasında Duran Bir İnsanın Komutlarına Uyuyor. 1 2 3 Bir Cenaze Kalkıyor ! 2,5 milyon GİGABYTE'lık insan belleği bu girdileri işlemek ve çözüm üretmek için fazla iyi !Ancak İnsan Beyninin Tasarlanmış/Programlanmış Bir Makinadan EksiğiBilgileri Anlamlı Olarak Depolayamaması...O Halde Büyük Verileri Depolayabilen Bir MakinayaProblemi Nasıl Çözebileceğini Söylememiz Lazım ! Karmaşık Olay İşlemeye Bir Örnek ENIGMA VE TURING Ana Karargah Merkezinde ve Emrin Verileceği Taburda Aynı Enigma Makinesi olmak zorundadır. ENIGMA MAKİNESİ ÇALIŞMA MANTIĞI II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan bir şifre makinesi Her gün 2 makinadaki ayarlaraynı olmalıdır. Aksi taktirde şifrelemeyi yapan makinenin çıktılarını, okuyucu makinefarklı algılar. Emri gönderecek taraf, "SALDIRIN" yazarsa "YABDCIOS" gibi bir yazı çıkar.Emri alacak taraf bunu "SALDIRIN" olarak görebilir.Çünkü diğer makine ile aynı ayarlara sahiptir. Düşman Kuvveti olarak bir Enigma Makinesi ele geçirdiğimizi düşünelim. Bir gün sonra Ana Karargahtan gelen biremri deşifre etmek istiyoruz.Ana Karargah "SALDIRIN" yazdı. Ancak biz "YABDCIOS" olarak görüyoruz. Şifreyi bir türlü çözemiyoruz çünkü o gününmakine ayarlarını bilmiyoruz. Makine ayarlarının kombinasyonu yaklaşık 1 trilyon olduğu için hepsini denememiz mümkün değil. Peki Neyi Biliyoruz ? Enigma Makinesi Bir Harfi Başka Bir Harfe Çeviriyor."A" yazdığımızda "E" harfi çıkıyor. "B" yazınca "S". Ve bu her gün değişiyor.Ancak Enigma'nın iki açığı var. * Aynı cümlede "A" harfini 2 kere kullanırsak. 2 kullanımda da aynı harfi vermiyor.İlk "A" yı "S" e ikinci "A" yı "N" e çeviriyor.* Bir Alman Personeli Her Gün "GÜNAYDIN" mesajıgeçiyor. TURING MAKİNESİ ENIGMA'nın şifresini çözmek için tasarlanmıştır.Trilyonlarca ihtimal arasından anlamlı mesajlar bulmaya çalışmıştır.Trilyonlarca ihtimal ve onlarca kelimeyi çözmek için karmaşık olay işleme mekanizmasını işletmiştir.ENIGMA Rötorlarının aynısına sahiptir.Yukarıda bahsedilen 2 açığı kullanmıştır. Algoritmasına bu 2 kuralı tanıtarak trilyonluk veriyi on binlere indirmiştir.Geri kalan her şeyi tüm ihtimalleri deneyen Turing Makinesi yapacaktır. Bu kuralları işletmeden önce makine trilyonlarca veriyi ancak gün sonunda işletebiliyor ve sonucu gün sonunda veriyordu. Dolayısıyla Almanlar'ın atakları önlenemiyordu. TURING MAKİNESİ'NİN ENİGMA'nın şifresini çözmesiyle Almanlar'ın tüm savaş planları müttefik kuvvetlerin eline geçmiş ve savaşın 2-3 yıl erken bitirilmesi sağlanmıştır. Karmaşık Olay İşleme Aşağıdaki Yöntemleri Temel Alır; Olay-patern tespitiOlay soyutlamaOlay filtrelemeOlay kümeleştirme ve dönüştürmeOlay hiyerarşisi modellemeOlaylar arası ilişkiler tespit etme (mesela nedensellik, üyelik, zamanlama)Olay güdümlü süreç soyutlama Karmaşık Olay İşleme'nin Amacı Görünüşte birbiriyle alakası olmayan olayların belirlenmesi ;-Modellerlişkiler-Farklar Arası Dengesizlikler-SoyutlamalarOlay işlemesinin ardından anlık aksiyonları tetiklemek Karmaşık Olay İşleme İçin Hedef Senaryolar Karmaşık Olay İşleme Kullanım Alanları SERMAYE PİYASASI;Algoritmik alım-satım,Akıllı Sipariş Yönlendirme,Gerçek Zamanlı Kar - Zarar Görüntüleme,İşlem Maliyetlerinin Hızlı Analizi,Sahtekarlık Takip,Risk Yönetimi. WEB AKTİVİTE ANALİZİ;Bazen Saniyede 100.000 olay,Sayfa Düzeni,Yönlendirme,Hedefe Yönelik reklam. ENERJİ YÖNETİMİ;Kesintileri Tespit Etme,Akıllı Şebeke Yönetimi TELEKOMİNİKASYON;Gerçek Zamanlı Ağ İzleme,Servis Takibinin Kalitesi,Lokasyon tabanlı servis vermeSahtekarlık veya Saldırı Takip HABERALMA SİSTEMLERİ;Savaş Alanı Kontrolü,Kaynakların Nerede Olduğunu İzlemeSaldırı Takip Oracle Complex Event Processing (OEP)ESPER (Open Source)Microsoft StreamInsightApamaTibco StreamBaseInformatica RulePointIBM Websphere Business EventsSyBase KAMU SAĞLIĞI;Hasta Yönetimi,Salgın Yönetimi,Sigorta Risk Yönetimi LOJİSTİK;Araç Yönetimi,Tedarik zinciri tahmin ve izlemeGPS izleme sonuçlarının yorumlanması Karmaşık Olay İşleme Ürünleri İMALAT SEKTÖRÜ;Üretim İzleme,Hata durumunda alarm verilmesi, Bu ürünlerden Oracle, SyBase ve Apama firmalarca karmaşık olay işleme metodu içinen çok kullanılan araçlar olduğu görülmektedir.İlgili araçların hızı ve karmaşık verileri analiz edebilmesi2 önemli özellik olarak ön plana çıkarılmış.
Create Your Free Infographic!