Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Camtasia Studentactiverende onderwijstools Via Camtasiasoftware wordt de opname van een les in de thuis- of werkplekomgevingheel eenvoudig. De uitleendienst beschikt over een laptop metCamtasiasoftware. Je kan de laptop reserveren en krijgt zowel praktische alsdidactische tips mee. Minerva Leerpaden Meer info of nood aan ondersteuning? Bezoek onderwijstips.ugent.be of contacteer Astrid.Delbeke@UGent.be Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Turning Point Via dit elektronisch stemsysteem kan je kleine én grote groepen studenten actief betrekken bij de les. De uitleendienst beschikt over 200 stembakjes en 3 receivers. De studenten kunnen met een stembakje al dan niet anoniem antwoorden op vragen die de lesgever stelt. Forum in de De meest gangbare WebPA Deze communicatietool maakt asynchrone communicatie tussen studenten mogelijk. De interactie tussen de studenten kan leiden tot een diepere kennisverwerving en internalisering. Een elektronisch leerpad is een aaneenschakeling van verschillende leerstappen (lesmateriaal, oefeningen, discussie etc.). Studenten kunnen het vooropgestelde leertraject zelfstandig en op eigen tempo doorlopen. Peer assessment bevordert de samenwerking en ontwikkeling van het kritische beoordelingsvermogen. Deze peer assessment tool wordt gebruikt voor groepswerken waarbij de groepsleden elkaar onderling beoordelen. Vanaf september 2015zal in Minerva een nieuwe peer review toolbeschikbaar zijn waarbij studenten ook elkaars taak/document kunnen beoordelen. Het Curiosteam ontwikkelt momenteel een online stemsysteem waarbij studenten kunnen stemmen met een willekeurig toestel met internettoegang.
Create Your Free Infographic!