Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 UBEZPIECZENIE PRACOWNIAKA Obowiazki pracodawcy WSB PRAWO FIR 2013 Musi zawierac :- Dane o liczbie stron- Datę zawarci i rozpoczecia pracy- Rodzaj pracy- Miejsce wykonywania- Wymiar czasu pracy- Wynagrodzenie- Okres zatrudnienia UMOWA PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIAZANEJ ZE STANEM ZDROWIAPRACOWNIAK URLOPY PRACOWNICZE TECZKA AKT OSOBOWYCH - Zakaz zatrudniania w godzinach nocnych i godzinach nadliczbowych- Zakaz wypowiedzenia i rozwiazania umowy od 3 miesiaca ciazy- Zakaz zatrudniania przy pracy w szkodliwych warunkach - Dla kazdego pracownika osobna teczka- W tecze znajduja sie kopie dokumentow zgodne z oryginalem- Dokumenty ulozone chronologicznie- Teczka podzielona jest na 3 czesci - Systematyczne szkolenia pracownikow z zakresu BHP- Zapoznanie pracownika z materialami, narzedziami, maszynami z ktorymi pracuje- Stosowanie zabezpieczen w miejscu pracy np. kaskow Najpopularniejsze rodzaje urlopow : Bezplatny 31% Zdrowotny Macierzynski Wychowawczy Wypoczynkowy 51% 11% 22% 14% WYPLATA WYNAGRODZENIA - Pracodawca ma obowiazek prowadzenia dokumentacji zwiazanej ze stanem zdrowia pracownika.- Pracodawca nie może dopuscic do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. SZKOLENIE PRACOWNIKOW W ZAKRESIE BHP - Obowiazek zgloszenia pracownika do ZUS-u- odprowadzanie za pracownikow skladek zdrowotnych, spolecznych i na fundusz pracy- obliczanie skladek ubezpieczenia na liscie plac i odprowadzanie do ZUS-u - Wydanie swiadectwa następuje niezwlocznie po ustaniu stosunkupracy, nie zawiera ono opinii o pracowniku. OCHRONA KOBIET W CIĄAZY SWIADECTWO PRACY - Pracodawca ma obowiazek wyplacenia wynagrodzenia naleznego pracownikowi w stalym z gory okreslonym terminie. -
Create Your Free Infographic!