Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 71% náslechů 30 TOM 3 CELKEM JIRKA LUCKA LUKÁŠ 0 TYP KLIENTA VYHODNOCEN NSLECH PROSINEC 2014 VYHODNOCENÍ NÁSLECHŮ PROSINEC 2014 NÁZOROVÉ OTÁZKY NOVÝ STÁVAJÍCÍ CELKEM 1,8 SK 1,5 NK 1,3 CELKEM 1,4 NK 2 CELKEM 1,7 SK 1,2 UDICKY prosinec 2014 listopad 2014 SK 0,9 NK 2,3 SK 2 CELKEM 2,2 CELKEM 2,4 SK 2,2 NK 2,7 dlouhodobý průměr dlouhodobý průměr 16 14 UŽITKY prosinec 2014 listopad 2014 dlouhodobý průměr CELKEM 1,2 CELKEM 1,6 CELKEM 1,3 NK 1,7 SK 0,5 SK 1,1 SK 0,7 NK 2,3 NK 1,3 MALÁ ANO prosinec 2014 listopad 2014 dlouhodobý průměr CELKEM 1,1 CELKEM 1,2 CELKEM 1,3 NK 1,7 SK 0,5 SK 0,7 NK 1,3 NK 1,2 SK 0,8 10 17 UZAVRENÍ DOHODY prosinec 2014 listopad 2014 dlouhodobý průměr CELKEM 2,2 CELKEM 2,2 CELKEM 2,1 NK 2,4 SK 1,3 SK 2,2 NK 2,2 NK 2,4 SK 1,7 Názorové otázky Září 2014 Říjen 2014 Srpen 2014 1,8 1,5 1,7 Udičky 2,3 1,9 2,2 Užitky 0,8 0,5 PRUMERNÉ HODNOCENÍ - TREND 0,7 Malá ano 0,6 0,9 Uzavření dohody 0,5 2,4 2,3 2,3 LOGIKA prosinec 2014 listopad 2014 dlouhodobý průměr NK 3,5 SK 2,8 SK 2,7 CELKEM 3,3 CELKEM 3,3 Logika 1,3 2 2,3 CELKOVÉ SKÓRE ČERVENEC 2014 20% SRPEN 2014 48% ZÁŘÍ 2014 46% ŘÍJEN 2014 57% CROSS-SELL Návštěvnost červenec 2014 62.480 60.802 září 2014 srpen 2014 64.244 říjen 2014 71.597 červenec 2014 27.474 srpen 2014 44% 25.728 42% září 2014 25.319 říjen 2014 39% 25.024 Klienti s 1 a více uzavřeným produktem - PRODEJ 35% červenec 2014 10.124 37% srpen 2014 10.030 Osloveno 39% září 2014 9.824 39% říjen 2014 9.453 38% červenec 2014 BU+SU srpen 2014 20,7% září 2014 20,6% říjen 2014 18,5% BU+SU+PŮJČKA červenec 2014 19,7% 0,7% srpen 2014 0,9% září 2014 0,8% říjen 2014 0,6% BU+PŮJČKA červenec 2014 15% srpen 2014 14% září 2014 13% říjen 2014 15% CROSS-SELL JAKÝKOLIV červenec 2014 36% srpen 2014 36% září 2014 34% říjen 2014 34% listopad 2014 prosinec 2014 prosinec 2014 pro co si přišel x-sell CELKEM 2 NK 2,2 SK 1 prosinec 2014 NK 1,9 SK 1,4 CELKEM 1,7 celkem SK 2,1 prosinec 2014 prosinec 2014 prosinec 2014 prosinec 2014 prosinec 2014 prosinec 2014 NK 2,5 prosinec 2014 SK 2 NK 3 SK 2,1 celkem pro co si přišel x-sell CELKEM 2,4 CELKEM 2,3 celkem pro co si přišel x-sell NK 2,1 SK 2 NK 0,9 SK 0,1 CELKEM 2,1 CELKEM 0,4 NK 2,2 SK 2 NK 0,9 SK 0,3 CELKEM 2,2 CELKEM 0,5 celkem pro co si přišel x-sell prosinec 2014 celkem celkem pro co si přišel prosinec 2014 pro co si přišel x-sell NK 2,6 NK 1,9 SK 2 SK 0,8 CELKEM 2,5 CELKEM 1,5 x-sell SK 3,1 CELKEM 3 prosinec 2014 NK 3,7 SK 2,9 SK 4 nové hodnocení od listopadu - max. 5 bodů místo 3 Listopad 2014 1,6 1,2 2,2 3,3 LISTOPAD 2014 61% 49% listopad 2014 67.858 23.199 34% listopad 2014 36% listopad 2014 listopad 2014 17,9% 0,7% listopad 2014 listopad 2014 16% listopad 2014 celkem CELKEM 2,2 celkem NK 1,7 celkem celkem celkem celkem CELKEM 3,7 NK 3,4 NK 3 Prosinec 2014 1,7 1,8 2,4 2,2 1,3 1,3 2,1 3,3 PROSINEC 2014 61% x-sell pro co si přišel x-sell pro co si přišel 78% NK 1,9 CELKEM 2,9 49% NK 2,9 prosinec 2014 70.878 prosinec 2014 21.914 8.455 31% prosinec 2014 6.942 32% prosinec 2014 17,2% prosinec 2014 0,6% prosinec 2014 13% 34% prosinec 2014 31%
Create Your Free Infographic!