Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 L'orquestra classica MUSICA CLASSICA FORMES VOCALS INSTRUMENTS + USATS COMPOSITORS DESTACATS Fet social destacable Segles XVII i XVIII 1730 - 1820 REV. FRANCESA VIOLONCEL PIANO FLAUTA OBRES DE MOZART Varietat delements dins d'una composicioSimetria en les frasesAspira a lideal de la bellesa equilibradaTriomf de la melodia. Estructures molt clares de 6,8,o16 compassosTextura homofonica: melodia acompanyadaDe vegades es més important el joc q es fa amb la melodia que la pròpiamelodia, com la creativitat de MozartS'utilitzen preferentment tonalitats majorsPlanteja una pregunta musical i la resol de seguida. Es un sistema de contrapesNaixement de la forma Sonata SalzburgBerlinViena Caracteristiques musicals VIOLI CLARINET ILUSTRACIO Bufana Seriosa TIPUS D'OPERES LLIBERTAR, IGUALTAT, FRATERNITATOptimisme i IdealismeBusqueda dels ideals de la cultura antiga deGrecia i RomaLa musica com a element de fraternitatla burgesia entra a formar part dels sectorsde poder economic i polític i te importantsconseqüències per a la musica Gran desenvolupamentDestaca el sentiment per damunt de la rigidesaGluck va eliminar molts convencionalismesde la dansa barroca.Agafa força el cos de ballet La musica instrumental adquireix autonomia respecte de la musica vocalSorgeixen el pianoforte, l arpeggione i el clarinetEs configura l orquesta simfonicaSabandona el baix continuu i el clavecin Opera:Es canta tot o part del dialeg.Public burges.Arguments entretinguts, sentit del humor.Situacions quotidianes creïblesMusica Religiosa: Missa, Motet, per orquestra,cor i solistes Concert: Forma sonata per a solista i orquestraSonata, simfonia: Forma sonata per a orquestraMusica de cambra: Trio, quartet , quintet. CANVIS A LA DANSA Equilibri socialmillora de les comunicacionsinici de la industrialitzacióascens de la burgesiaMusica considerada com a element de fraternitatPersona considerada com a principi i fi de tot FORMES INSTRUMENTALS
Create Your Free Infographic!