Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 MEDICINA FORENSE La medicina forense es una branca de la medicina al servei de la justiciaç i la llei que s'encarrega de detreminar l'origen de les lesions d'un ferit o la causa de la mort a traves de l'examen d'un cadaver. L'encarregat de la medicina forense es el metge forense i te les funcions de :- Diagnosi de lesions.- Identificacio de les ferides depenent de la gravetat i localitzacio.- Practica de les autopsies.- Diagnosi de les causes de la mort del cadaver. Que es una autopsia? La autopsia, tambe anomenada necrocirurcgia es tracta d'un procediment medic que mitjançant la disseccio del cadaver obte informacio sobre : causa, naturalesa, extansio i complicacions de la malatia. Tot aixo permet formular un diagnostic medic final. Passos de la autopsia - Aspectes legalsConsisteix en rebre la informacio proporcionadapels metges i familiars, com per exemple :Identificacio i procedencia del cos, historial clinic i possibles causes de la mort. - Examen externInspeccio general del cos. recollida de dades i mostres que puguin donaralguna informacio referent a les cause de defuncio. Analisi odontologic,dactilar, fotografic i busqueda de marques distintives com ara cicatrius, tatuatges, piercings etc. Es neteja el cos per facilitar-ne l'observacio. Descripcio de pes, tallai mesures anatomiques.Mesura de la temperatura, deshidratacio, coloracio, presenciad'insectes, etc. - Examen internConsisteix en l'oberturade la cavitat toracica i encefalica. Analisi d'infeccions, lesions, hemorragies i pes de l'organ i posterior disseccio. Tall transversal al torax que permet l'observacio general del cos. es prenen mostres de liquid pel posterior analisi. Examen de la cavitat abdominal. Extraccio dels organs del tronc. Autopsia craneal, on s'investiga el cervell. Finalment es procedeix a reconstruir el cadaver de manera que quedi be esteticament. S'ha de completar el registre de les mostres perposteriors estudis, les dades obtingudes en l'autopsia i la data d'entrada d'aquesta.Es porta el cos al diposit de cadavers, perque lafuneraria el vingui a buscar i s'avisa a la familia, es firma el llibre de registres i es tramiten els assumptes legals. Identificacio genetica La identificacio amb ADN o "emprempta genetica" es basa en l'estudi de fragments de ADN presents en tots els individus pero de caracteristiques uniques.L'analisis d'un determinat nombre d'aquestes sequencies permet identificar a un individu amb una certesa propera al 100%
Create Your Free Infographic!