Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Enflasyon Oranı 2013 İşsizlik Oranı MAKRO EKONOMİ 16 ENDEKS SIRASI %7,4 %7,4 İşgücüne Katılma Oranı %51 %51 %9,9 %9,9 Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı %1,2 %1,2 %1,5 %1,5 28.375 28.375 Kişi Başına Ödenen Vergi 9.406 9.406 Kurumlar Vergisi İçindeki Pay %1,3 %1,3 Toplam Kamu Yatırımı İçindeki Payı 2013 Konut Satış 2014 2013 2013 2014 2014 2014 Kayseri ili Türkiye'de kişi başına en fazla verginin ödendiği 23. il konumundadır. Türkiye ortalaması olan 11.840 TL değerinin altında ve 9.406 TL düzeyinde gerçekleşmektedir. Türkiye'de toplanan kurumlar vergisi gelirlerinin yaklaşık %1,3'lik kısmı Kayseri ilinden elde edilmektedir. Kayseri bu açıdan en yüksek kurumlar vergisi geliri sağlanan 12. il konumundadır. 2013 yılında Türkiye'de yapılan toplam kamu yatırımı tutarının %1,5'lik kısmı Kayseri ili için gerçekleşmiştir. Kayseri en fazla kamu yatırımı yapılan 17. il konumundadır. Kayseri'de 2014 yılı içerisinde 11.404 adet ilk satış ve 16.971 adet ikinci el satış olmak üzere toplam 28.375 konut satışı gerçekleşmiştir. Türkiye'de toplanan vergi gelirlerinin yaklaşık %1,2'lik kısmı Kayseri ilinden elde edilmektedir. Kayseri bu açıdan en yüksek vergi geliri sağlanan 13. il konumundadır. Türkiye'de 2013 yılı işsizlik oranı ortalama % 8,8 olarak gerçekleşirken, Kayseri'de işsizlik oranının % 9,9 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kayseri işsizlik oranının en yüksek olduğu 22. il durumundadır. Kayseri ilinde işgücüne katılma oranı % 51 olarak gerçekleşmektedir. Kayseri en yüksek işgücüne katılma oranının olduğu 41. il konumundadır. Kayseri'de 2013 yılı enflasyon oranı % 7,4 oranında gerçekleşmiştir. Kayseri ilinin bu alanda Türkiye ortalaması olan % 7,48 değerinin altında kalması söz konusudur.
Create Your Free Infographic!