Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 read umiejętnościinterpersonalne edukacja społeczno- emocjonalna Edukacja samoświadomość Edukacja społeczno-emocjonalnaobecna nawszystkich szczeblachkształcenianauczycieli. DeklaracjaSantander Carmel Cefai,Christopher Clouder,Davide Antognazza,Neil Boland,Valeria Cavioni,Belinda Heys,Claudia Madrazoand Claes Solborg, Obecnie spotykamy się coraz częściej z kontestacją zarówno wśródrodziców jaki i nauczycieli oraz naukowców, systemu wykształcenia,które promuje system PISY. W kwietniu 2014 roku w Satander (Hiszpania)naukowcy i praktycy zajmujący się edukacją społeczno-emocjonalnąproklamowali Deklarację Santander, w której to wyrazili zaniepokojenieobecną polityką edukacyjną i zaproponowali inne rozwiązania.W Deklaracji czytamy między innymi: Jesteśmy za bardziej humanistyczną,włączającą, demokratyczną,sprawiedliwą i holistyczną edukacjąnaszych dzieci i młodzieży. Jesteśmy za edukacją, która jestczuła na kontekst kulturowy danegokraju i odnosi się do różnorodnościpotrzeb uczących się. Jesteśmy za edukacją, która umieszczaz powrotem społeczność szkolną,w tym uczniów, pracownikówi rodziców w centrum procesuedukacyjnego. Jesteśmy za edukacją, która oddalasię od typu gospodarki rynkowej a przybliża do holistycznegomodelu obejmującego fizyczny,społeczny, emocjonalny, duchowy i artystyczny rozwój uczniów. Deklaracja Santander promuje następujące założenia: Jesteśmy za edukacją, która stymulujewzrost, dobrobyt i solidarność,współpracę a nie konkurencję, badania i stres. 1. Szkoła powinna zapewnić środowisko nauki, gdzie kompetencje akademickie, społeczne i emocjonalne są w twórczej równowadze. 3. Edukacja powinna świadomie dążyć do wzmocnienia samoświadomości uczniów, ich umiejętności interpersonalnych oraz wrażliwość społecznej 4. Edukacja społeczno-emocjonalna powinna być obecna na wszystkich szczeblach kształcenia nauczycieli. Praktykujący nauczyciele i wychowawcy powinni uzyskać dostęp do ciągłego doskonalenia zawodowego oraz wsparcia w tym zakresie, aby w sposób ciągły rozwijać swoje kompetencje emocjonalne i społeczne. 5. Szkoła ma swoją autonomię, może określać cele kształcenia odnosząc się do własnej kultury i społecznych kontekstów. wrażliwość społeczna emocje kontekstkulturowy 2. Szkoła powinna być oparta na wspólnocie , w której wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice mają możliwość doświadczenia stabilności i dobrobytu
Create Your Free Infographic!