Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Permeten descriure i conèixer millor els personatges.Donen un sentit més global al llibre. A la casa dels avis hi ha goteres perqu la teulada s vella. Per als nts, que passen amb ells l'estiu, aquell lloc es converteix en un espai divertit replet dobjectes enginyosos. Un dia cauen teules de pissarra dun graner, les quals pinten amb colors. L'hivern segent quan ja no hi sn, torna a ploure, i com encara hi ha goteres laigua que cau est tenyida de color i dna vida a la parella davis que recorda com eren aquells bons moments. A la casa dels avis hi ha goteres perquè la teulada és vella. Per als néts, que passen amb ells l'estiu, aquell lloc es converteix en un espai divertit replet dobjectes enginyosos. Un dia cauen teules de pissarra dun graner, les quals pinten amb colors. L'hivern següent quan ja no hi són, torna a ploure, i com encara hi ha goteres laigua que cau està tenyida de color i dóna vida a la parella davis que recorda com eren aquells bons moments. Aspectes literaris principals Qualitat literària Resum argumental Text: Arianna Squilloni I·lustracions: Alba Marina RiveraEdicions Ekaré. En casa de mis abuelos En casa de mis abuelos Parla de la vida, de les seves dificultats i del pas del temps, però també de lalegria que significa compartir-la amb les persones properes. És una història que permet tenir present la senzillesa de les petites coses com a felicitat. Gran coherència entre la imatge i el text, i equilibri clar entre la descripció que fa el text i les accions que deixen observar les imatges. Permet anticipar-se a allò que passarà i completar el què diu el text i comprendre millor el missatge. El llenguatge és senzill. Apareixen paraules que coneixen dela vida quotidiana els facilita la comprensió del que sestà dient. Text manejable ja que es presenta en seqüències curtes dunao dues frases per pàgina. Juga amb zooms a l'inici i al final de la història. A linici acromàtics i marrons (colors més apagats) que sintercalen amb seqüències plenes de colors vius i alegres. Amb l’ús dels dos tipus de color es combina els dos mons,el del avis: lhivern i la caducitat, amb el del néts: l'estiu i la fugacitat del temps. Gran valor comunicatiu. Aporta més informació al text a través de:-representar diverses accions i personatges en un únic dibuix.-plasmar una gran diversitat delements que inviten a lobservació.-utilitzar lexpressivitat i la textura dels dibuixos proporcionant molt realisme i vivacitat.Són imatges detallades on alguns objectes que apareixen en diverses seqüències, i que a la vegada són objectes multifuncionals, que permeten realitzar un salt temporal del present al passat. Plenes de moviment, profunditat i gran dinamisme gràcies als punts de vista diferents: panoràmiques, plans amb més zoom i picats.Lectura en línia continua des de la tardor d'un any fins a la del següent. L'efecte temporal s'accentua amb la representació dels elements naturals. Imatge Tonalitats Adequació als lectors Estructura Text -Vocabulari comprensiu per a la seva edat.-Interposició dun personatge que fa de mediador entre el lector i la història i que aconsegueix que els lectors sidentifiquin i no vegin la història tan llunyana. -Seqüències ben organitzades. Connexió que s'estableix amb el lector és per empatia emotiva. Diversitat de funcions: Activitat Edat: a partir de 4 anys.Espai: laula.Duració: 30 minuts aproximadament.Després de realitzar una lectura conjunta s'inicia una conversa grupal per fer emergir els coneixements implícits i parlar sobreels aspectes del llibre a través duna sèrie de preguntes creades a mode dorientació que podran utilitzar com a guia si no saben que comentar relacionades amb el text, les il·lustracions, els protagonistes, i educar així la mirada i la capacitat dobservació dels infants. Així podran compartir les seves valoracions intentant que estiguin argumentades i intercanviar idees amb els altres, més enllà del magrada. Relació entre text i imatge.Ampliar nou vocabulari.Apreciar la textura del llenguatge.Treballar el plaer de la lectura compartida.
Create Your Free Infographic!