Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 SVARĪGAS LIKUMOS 2015. GADĀ 1. PALIELINA MINIMĀLO DARBA ALGU kas stājas spēkā Minimālā mēneša darba alga tagad ir 360 euro. Minimālā stundas tarifa likme ir 2,166 euro. Pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir 2,477 euro. 2. ATCELTI IEROBEŽOJUMI SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM Slimības, bezdarbnieku, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus, izmaksās bez līdz šim noteiktajiem ierobežojumiem. Pabalstus pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku veiktajām sociālajām iemaksām. 3. PUBLISKOS UZTURLĪDZEKĻU NEMAKSĀTĀJU DATU BĀZI Paredz izveidot publiski pieejamu uzturlīdzekļu nemaksātāju datubāzi. Ziņas par parādniekiem tiks publiskotas no 2015.gada 1.jūlija. No līdzšinējiem 24 uz 23 procentiem samazināta iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme. 4. SAMAZINĀTA ALGAS NODOKĻA LIKME 5. PALIELINA MIKROUZŅĒMUMA NODOKĻA LIKMI 2015.gadā nodokļa likme mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem noteikta11 procentu apmērā līdzšinējo 9 procentu vietā. IZMAIŅAS 6. NEBŪS JĀMAKSĀ ZEMES NODOKLIS Īpašniekiem, kuru māja atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala, vairs nebūs jākompensē nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par zemi. 7. IZMAIŅAS DARBA LIKUMĀ Izmaiņas skar darba devēju un darba ņēmēju pienākumus, atbildību un tiesības, darba līgumos un darba sludinājumos iekļaujamo informāciju, asinsdonoriem piešķiramo atpūtas dienu skaitu, atvaļinājuma naudas izmaksu, darba un atpūtas laika regulējumu, kā arī to darbinieču aizsardzību, kuras baro bērnu ar krūti. 8. BŪTISKIE GROZĪJUMI MAKSĀTNESPĒJAS LIKUMĀ Izmaiņas ir daudz un tie skar gan vispārējo maksātnespējas regulējumu, gan juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesu. Sīkāku informāciju par grozījumiem Maksātnespējas likumā var saņemt bezmaksas konsultācijā pa tālruni 20086006
Create Your Free Infographic!