Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Es divideix el pla amb triangles.A través del sinus, del cosinus i la tangent s'esbrinen les distàncies. També s'empra el teorema del sinus perquè sabem els angles gràcies a un teodolit. Antigament es va utilitzar per mesurar distàncies inaccessibles com l'arc de meridià.Altres usos són al GPS o en geometria percalcular àrees de polígons. Eratòstenes va obserbar les ombres d' Alexandria i Syene:-A la mateixa hora a una ciutat noes feia ombra i a l'altre si-Els rajos solars incidents són paral·lels Perímetre de la Terra calculat amb trigonometria per Eratostenes: 256mil estadis grecs 46.620Km LA TRIGONOMETRIA I LES MESURES Georgia Eratòstenes va ser la primera persona endemostar científicament que la Terra era rodona i en mesurar el seu perímetre.Després del seu descobriment, molts han continuatinvestigant per trobar solucions a problemes relacionatsamb distàncies. Així va sorgir la triangularització. Conclusió Raigs solars (paral·lels) Ombra a Alexandria Columna paral·lela als raigs del sol a Siena Distància entreAlexandria i Syene Si no hi ha ombra a unaciutat i a l'altre sí,és perquè la Terra no és plana. La columna i la seva ombrafan un triangle proporcional altriangle entre les dues ciutats i al delcentre de la terra. Realment mesura 40.008Km És l'ús de la trigonometriaper determinar posicions de punts omesures de distàncies. La triangularització (No va calcular be les distàncies entre les ciutats) Teorema Sinus Radi dela Terra Es va mesurar l'arc del meridiàque passava entre Dunkerke i Barcelona per establir el metre.Una distància inalterable i mesurable pertothom, que és igual a la deumil·lionèsima part del'arc del meridià.
Create Your Free Infographic!