Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 RESUM La petita Amèlia es fa gran REFERÈNCIA:PATI DE LLIBRES La història tracta sobre l'Amèlia, una nena que viu i creix en un món ple d'experiències, sensacions i emocions diferents, on tot és molt gran.Va viatjant per diferents escenaris amb elements de la seva vida diària. Durant tot aquest viatge, la nenacreix ella sola, fins que neix la seva germana petita, queel seu món canvia, ara ja és gran. QUALITAT LITERÀRIA ADEQUACIÓ ALS LECTORS DIVERSITAT DE FUNCIONS Llibre senzill, amb un personatge només, el qual viatja per situacions conegudes pels infants d'aquestes edats i, a més de l'aparició de la repetició, la musicalitat i la rima per enriquir el text. Llibre Pop-up. PRIMERS LECTORS - Aprendre a saber llegir les imatges.- Aumentar els coneixements del món.- Tenir consciència dels diferents gèneres literaris.- Possibilitat de "ser un altre", de queels infants puguin experimentar el viatge que fa l'Amèlia. 4 ANYS ACTIVITAT El docent presentarà i llegirà el llibre en veu alta a la classe.Es farà una petita conversa daquells aspectes relacionatsamb el llibre durant la qual sorgiran possibles dubtes, matisacions i elements nous a partir del llibre.Ladult proposarà als infants que per grups petits de treball i, a partir de tres escenes del llibre, que seran entregades als infants en paper, hauran dinventar i recrear una novahistòria que tindran que explicar a la resta de companys.Aquestes històries seran enregistrades amb una gravadora de veu per tal de que els infants puguin gaudir en altresmoments de les seves produccions. Marta Calbet LucasGrup 62, Seminari A ASPECTES LITERARIS La història tracta sobre la petita Amèlia, una nena que viu en un món ple d'experiències,emocions i sensacions diferents, on tot és gran.Va viatjant per diferents escenaris relacionats amb el seu dia a dia, va creixent ella sola, fins ques'adona que el seu món ha canviat, ha nascut laseva germana petita i ara ella, ja és gran. Text- Ric léxicament amb musicalitat i rima.Ús de recursos literaris (humanitzacions,exageracions, etc).- Estructura lineal. Inici de cada seqüènciaamb la mateixa frase: "La petita Amèlia";i, final obert i soprenent.- Narrador omniscient.Llibre com a objecte- Mida gran i material resistent.- Imatges en format Pop-up.- Les imatges acompanyen l'acció.Imatges- Ocupen les dues planes.- Colors vius i intensos.- Tècnica del dibuix.
Create Your Free Infographic!