Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 I. Najpopularniejsze formy komunikacji wewnętrznej w organizacjach 18-25 26-39 40-65 <5 >20 Grupa wiekowa Rozmiar organizacji II. face to face e-mail/listy komunikator internetowy e-mail telefon zebrania aplikacjeinternetowe biuletyny i gazetki Im większa organizacja, tym komunikacja w większym stopniu opiera się na wykorzystaniu nowych technologii, które skracają czas i ułatwiająkomunikowanie. Forma pracy Forma pracy III. - komunikacja bezpośrednia- częste spotkania face to face- zebrania- burze mózgów- e-mail- biuletyny (druk)- gazetki (druk) Komunikacja głównie przez sieć:- komunikatory internetowe- e-mail- aplikacje- telefony- platformy e-learningowe Efektywne wykorzystywanie wszystkich narzędzi komunikacji wewnętrznej w firmie. Połączenie zalet pracy biurowej/stacjonarnej i pracy wykonywanej zdalnie. Narzędzia komunikacji dostosowane do zadań i potrzeb pracowników. IV. Realizowane zadania Im trudniejsze i bardziej odpowiedzialne zadania wykonuje pracownik, tym z bardziej zaawansowanych narzędzi komunikacji korzysta. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych częściej mogą pozwolić sobie na pracę zdalną. Podobnie jak osoby na stanowiskach specjalistycznych lub z długim stażem pracy. Nowe osoby w organizacji łatwiej zaadaptują się poprzez bezpośredni kontakt z innymi pracownikami. Poznają też w ten sposób charakterystyczną dla firmy komunikację. Na rodzaj narzędzi komunikacji ma duży wpływ profesja pracownika. Osoby, które do pracy potrzebują jedynie komputera i dostępu do sieci, mogą pracować w dowolnym miejscu. Dotyczy to wszystkich pracowników, których możemy określić jako freelancerów. Inne, bardziej klasyczne narzędzia komunikacji występują u osób, których fizyczna obecność w firmie jest konieczna, jak pielęgniarki, mechanicy, kucharze.
Create Your Free Infographic!