Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 DO YOU HAVE? MOBILE PHONE? ECONOMISTES TÈCNICSMEDIAMBIENTALS SERIOUS? IPHONE ARE YOU GET AN NO YES Arquitectes engeners Plànols, maqueta física i maqueta en 3D. Descripció dels materials triats i decisions sobre accessibilitat. Plànols dinstallacions elèctriques, decisions i elements triats per a generar electricitat i minimitzar les despeses daigua així com per a mantindre estable la temperatura interna del refugi. Estudi de la flora, la fauna i de la formació geològica dels Pirineus ECONOMISTES ECONOMISTES ECONOMISTES ECONOMISTES Pressupost del projecte, estudi de 0possiblessubvencions, anàlisi dels costos i càlculde volum de vendesnecessari. Mapa topogràfic explicatiu de les corbes de nivell i maqueta topogràfica. Pla de RRHH Discurs relacionant els conceptes de Globalització, Sostenibilitat i arquitectura bioclimàtica, resum de les competències emprenedores desenvolupades per cada grup dexperts (la resta de grups els ha de donar el seu propi resum per a que puguen fer-ho), resum dels arguments bioclimàtics que cada grup ha utilitzat durant el projecte (també necessiten lajuda de la resta de grups) Discurs relacionant els conceptes de Globalització, Sostenibilitat i arquitectura bioclimàtica, resum de les competències emprenedores desenvolupades per cada grup dexperts (la resta de grups els ha de donar el seu propi resum per a que puguen fer-ho), resum dels arguments bioclimàtics que cada grup ha utilitzat durant el projecte (també necessiten lajuda de la resta de grups)
Create Your Free Infographic!