Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Anafikir cümlesi "Egzersiz yaptığımızda kalbimiz,kaslarımız ve akciğerlerimiz birlikte çalışır." olan ünitemizdeyirmi kişilik iki şubeden oluşan ilkokul dördüncü sınıföğrencilerimizin tamamının iTunesU uygulamasındaaçtığımız kursa kayıt olarak takip etmelerini sağladık.Öğretmen tarafından başlatılan tartışmalarla öğrencilerinmerak ettikleri noktalar ortaya çıkarılmaya çalışıldı.Tüm gönderiler öğrencilerin merak ettikleri vearaştırma yapmak istedikleri noktalara göreyollandı. Beden Eğitimi Dersim Tabletimle Her Yerde SOURCES: Çalışmanın Hedefleri -Öğrenme çeşitliliğini arttırmak.lçme değerlendirme araçlarınıçeşitlendirmek.-Farklı disiplinlerdeki becerileribeden eğitimi alanına aktarabilmek.-Tartışmalara katılarak öğrencilerinfikirlerini bağımsız ifadeedebilmelerini sağlamak.-Öğretmenin anlık geri bildirimalıp verebilmesini sağlamak. Çalışmada Takip Ettiğimiz Yöntem Bağlantı & Merak Öğrencilerin artık hayatın her alanında kullanmaya yatkın oldukları tabletleri okulda oluşturulan sosyal medya kullanımkurallarıyla birlikte beden eğitimi derslerinde amaca uygun uygulamalarla kullandığımızda, öğrencilerin aslında neyimerak ettiklerinin, ne öğrenmek istediklerinin, ilgilerinin hangi noktada yoğunlaştığının daha rahat anlaşıldığı belirlendi.Ders anında oluşturulan tartışmalarda öğrencilerin aldıkları anlık geri bildirimlerle yeni soruları daha hızlı oluşturdukları,böylece öğrencilerin önceki derslere oranla daha fazla araştırmaya yöneldikleri gözlendi. Dijital ortamda hazırlananölçme değerlendirme araçlarının öğrencinin ders içinde aktif, hareketli zamanını almadan ders dışında uygulanıyorolmasından dolayı öğretmene daha anlamlı geri bildirimler vermesi sağlandı. Bu uygulamanın sonunda öğrencileringelişimini gösteren ürünlerle portfolyo sunumları için hazır birer arşivleri de ortaya çıkmış oldu. Öğrencilerin artık hayatın her alanında kullanmaya alışkın oldukları tabletleri okulda oluşturulan sosyal medya kullanımkurallarıyla birlikte beden eğitimi derslerinde amaca uygun uygulamalarla kullanıldığında, öğrencilerin neyimerak ettiklerinin, ne öğrenmek istediklerinin, ilgilerinin hangi noktada yoğunlaştığının daha rahat anlaşıldığı belirlendi.Ders anında oluşturulan tartışmalarda öğrencilerin aldıkları anlık geri bildirimlerle yeni soruları daha hızlı oluşturdukları,böylece öğrencilerin önceki derslere oranla daha fazla araştırmaya yöneldikleri gözlendi. ölçme değerlendirme araçlarınındijital ortamda hazırlanarak öğrencilere ders sonrasında gönderilmesiyle öğrencilerin ders anındaki aktif zamanınıverimli sağlamasını sağladı. Bu yolla öğrencilerin öğretmene daha anlamlı geri bildirimler sunduğu gözlendi.Uygulama süresinde ortaya çıkan ürünler öğrencilerin portfolyo sunumları için birer arşivin ortaya çıkmasını sağladı. Sorgulama Döngüsü Değerlendirme Paylaşma Düzenleme Eylem Bağlantı & Merak Araştırma Gözlemler & Sonuçlar Süreçte tüm gönderiler sorgulamadöngüsüne bağlı kalınarak dersöncesinde, ders sırasında ya daders sonrasında gönderildi. Hazır bulunuşluk düzeyive farklı merak alanlarıolabileceği öngörülerekher iki şubeye deayrı kurslar açıldı. Google Plus yorumları ve iTunesU kursu içindekitartışmalar aracılığla öğrencilerin anafikir cümlesinebağlı olarak neleri merak ettikleri ve hangi noktalardaaraştırma yapmak istedikleri belirlendi. Gönderilerdekiödevler, anketler, araştırma görevleri ve ölçmedeğerlendirme çalışmaları bu doğrultuda sunuldu. Öğrenciler araştırma sonuçlarını bilişim teknolojileridersinde öğrendikleri iWork uygulamaları ve Googlearaçlarını kullanarak düzenlediler. Örneğin; tüm sınıfınkatıldığı müzikli dayanıklılık koşusunun sonuçlarınıNumbers ile veri tablosu haline getiripKeynote sunumuna dönüştürdüler. Öğrenciler merak ettikleri konuları isterlerse dersanında, isterlerse evlerinde tabletleriyle araştırdılar.Ders anındaki araştırmalar çoğunlukla öğretmeninders sürerken iTunesU kursunda başlattığı tartışmalarabağlı yapıldı. Bazı öğrenciler sorulan sorulara o andacevap vermek yerine devam eden etkinliği bırakmayıpders sonrasında ya da evde cevaplamayı tercih etti. Ön, süreç ve sonuçdeğerlendirmelerde dijital ortamda hazırlanmışfarklı ölçme değerlendirme araçları kullanıldı.GoogleForms yardımıyla hazırlanmış anketlerle dersöncesinde ve sonrasında öğrencilerin gelişimleri kayıtaltına alındı. Öğrenciler oluşturdukları tüm dokümanları arkadaşlarıve öğretmenleriyle GoogleDrive üzerinden bulutteknolojisini kullanarak paylaştılar. Sosyalmedya aracı olarak - okulun oluşturduğu politikadoğrultusunda - GooglePlus uygulamasınıkullandılar. Öğretmen tarafından hazırlanmış dersin içeriği ya da merakedilen konu hakkındaki kısa videolar, spor salonuduvarlarına asılan QR Codelar aracılığıyla öğrencilerle paylaşıldı.Bu sayede farklı yollarla öğrenen öğrencilerin motive olması sağlandı. Öğrencilerin bu ünite süresince kazandıkları bazı davranışlarıgünlük hayatlarında da sürdürmeleri,öğretmenin paylaşacağı herhangi bir dokümanı GoogleDriveüzerinden istemeleri, akıllarına gelen soruları GooglePlusaracılığıyla tüm topluluğa sormaları en belirgin örnekleri oldu. Hakkı ÖZKARAKAŞAdapazarı Özel ENKA İlkokuluBeden Eğitimi & Spor Öğretmeni
Create Your Free Infographic!