Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 LA SALVACIÓ DEL POBLE D'ISRAEL Segle XX a.C. Les terres fèrtils banyades per Nil,Jordà, Tigris i Eufrates viuen uns pobles nomades en forma de tribus. Abraham era el patriarca de la seva tribu. Un dia Déu va contactar amb Abraham demanant que ell marxi de les seves terres en canvi de una promesa que es tractava en que Abraham serà el pare d'un poble i els hi donarà una terra en possesió. Aixo es consisteix en la primera Aliança. Isaac i Jacob van seguir el camí d'Abraham, avançant pel desert. Cita Bíblica: Gn 12,1-2 Iltan Ilbay El poble d'Israel sofreix una sequera i emigren cap a Egipte,com que són maltractats, Moises guia al poble a traves del desert a la terra promesa: Canaan.Al desert es profueix una segona aliança que es tracta de que Déuprometeix que protegirà al poble. El poble escriu les lleis en el Decàleg. Moisès es no entra a Canaan sinóel seu fill Josué Segle XVII a.C. Cita Bíblica: Èxode 14,15-18 Segle XII a.C. Segle VIII-332 a.C. Els israelites es queden a viureindependentment a Canaan i van fer uns liders anomenats jutges,Samuel va ser l'últim dels jutges.David es va anomenar com a rei elegit per Déu, més tard, el regnat el va seguir el seu fill Salomó, que quan va morir el regne es va dividir en dos.El Regne del Sud o Judà regnat per Roboam, fill de Salomóva trencar l'aliança amb Déu, però Déu va continuar sent el seu Déu i va enviar profetes. Cita Bíblica: Deutronomi 1,9-16 Israel va ser envait per l'imperi de Babilòniaon van destruir el Temple de Jersualem. Els israelites es van quedar sense les seves terres i sense el seu temple que eren les dos coses més importantants.Més tard els perses van envair jJerusalem i van ajudar a reconstruir el templei van tornar la ciutat als israelites.Més endavant van tornar a ser envaits per l'imperi Grec que va pasar a ser imperi Romà Cita Bíblica: Esdres 4,24-5,2
Create Your Free Infographic!