Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Patent Başvurusu İçindeki Payı 2013 İNOVASYON Kayseri ili %0,85 ihracatta çeşitlilik oranı ile bu alanda Türkiye'de 13. sırada yer almaktadır. 10 ENDEKS SIRASI %1,21 %1,21 Marka Başvurusu Tescilİçindeki Payı %1,35 %1,35 %3,56 %3,56 %5,9 %5,9 %1,73 %1,73 %1,51 %1,51 AR-GE Merkezi Sayısı 11 11 İhracatta Çeşitlilik Oranı %0,85 %0,85 Orta-Yüksek Teknoloji İhracat İçindeki Payı 2014 TÜBİTAK Araştırmacı Sayısı Payı 2014 2013 2013 2013 2013 2014 Türkiye'de en çok faydalı model tescili için başvuru yapılan 6. il konumundaki Kayseri ilinde Türkiye toplam faydalı model tescili başvurularının %3,56'lık kısmı gerçekleşmektedir. Faydalı Model TescilBaşvurusu İçindeki Payı Endüstriyel Tasarım TescilBaşvurusu İçindeki Payı Türkiye'de gerçekleşen endüstriyel tasarım tescil başvurularının %5,9' luk kısmı Kayseri ilinden gerçekleşmektedir. Kayseri en çok endüstriyel tasarım tescil başvurusunun yapıldığı 5. il konumundadır. Türkiye'de gerçekleşen orta ve yüksek teknolojili ihracatın % 1,73' lük kısmı Kayseri ilinde gerçekleşmektedir. Türkiye'de en çok patent başvurusu yapılan 13. il konumundaki Kayseri ilinde Türkiye toplam patent başvurularının %1,21'lik kısmı gerçekleşmektedir. Türkiye'de gerçekleşen marka tescil başvurularının %1,35'lik kısmı Kayseri ilinden gerçekleşmektedir. Kayseri en çok marka tescil başvurusunun yapıldığı 10. il konumundadır. TÜBİTAK'a kayıtlı araştırmacı sayısının en yüksek olduğu 11. il konumunda bulunan Kayseri, Türkiye'deki toplam araştırmacı sayısının % 1,51 lik kısmına sahip durumdadır. 11 adet AR-GE merkezinin bulunduğu Kayseri, Türkiye'de en çok AR-GE merkezi bulunan 43. il durumundadır.
Create Your Free Infographic!