Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Montessori school Landsmeergeeft les volgens de inrichting Montessori Dit houd in dat zij les geven volgens de methodevan mevrouw Montessori. Het motto van Montessori scholen is Help mij het zelf doen. De kinderen leren op hun eigen niveau en wordendankzij het onderwijs materiaal geprikkeld om zelf te leren. Natuurlijk loopt er ook een leerkracht rond die in de gaten houdt dat een leerling niet achter loopt. De leerkracht is dé schakel tussen kind en materiaal. Wat verder opvalt aan Montessori scholen is dat er meerdere groepen in een klas zitten, zo kunnen de kinderen meer van elkaar leren. Montessori school Landsmeer De richting van de school is Esprit - Scholen. Tot een paar jaargeleden werd het bestuurd door ouders. Dit stopte in 2012, toen besloot de school om bij Esprit - scholen te gaan. Visie van de school: 'Leer mij het zelf doen!' de directeur heeft iedere dag contact met het bestuur van Esprit- Scholen. Vaak gaat hij er 2 keer in de week naartoe, soms wel meer. Montessori school LandsmeerVerschillen - Les volgens de methode Montessori. - De leraar is de schakel tussen kind en materiaal. - Algemeen bijzonder onderwijsOvereenkomsten. - Verschillende leeftijden in de klas. - Leerlingen werken op hun eigen niveau. vergelijking met scholen Breede Dalton school de MeerVerschillen - Les volgens Dalton onderwijs. - Zelfstandig de stof verwerken. - Openbaar onderwijsOvereenkomsten - Geeft les aan verschillende leeftijden. - Leerlingen hebben hun eigen weektaak op hun niveau. Op mijn stage school zie je om je heenverschillende Montessori materialen. Hieruit kun je zien dat het ene Montessori school is. In de klas maken de leraressen de hele dag doorrondgangen waarbij ze de kinderen begeleiden en bijhouden hoe ver ze zijn.De kinderen kunnen zelfstandig werkjespakken en maken. Af en toe komt de lerares om aan te geven dat ze iets anders moeten doen zodat ze niet elkekeer dezelfde werkjes maken.
Create Your Free Infographic!