Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Równość opodatkowania A.Smith Pewność opodatkowania Taniość opodatkowania Dogodność opodatkowania przesądza o przejrzystości i pewności systemu podatkowegodecyduje czy jednostka jest pewna w zapłaceniu ilości podatku dogodność sposobu zapłaty wpływa korzystnie dla podatnika, który łatwo i na czas płaci podatki oraz dla poborcy, który otrzymuje na czas wpływy podatkowe zachowanie równości w opodatkowaniu osiąganych dochodów informuje o stosunku kwoty wpłacanej przez społeczeństwo A.Wagner Zasady fiskalne ZasadyTechniczne ZasadySprawiedliwości Ekonomiczne podczas regulowania zobowiązań podatkowych nie może zostań naruszony ani pomniejszony majątek podatnika. Nienaruszalność majątku podatników podatki powinny odpowiednio zmieniać się w zależności od zdarzeń gospodarczych i społecznych. podatki powinny być wydajnym źródłem dochodów. ograniczenie wprowadzania nowych podatków oraz minimalizowanie zmian w istniejących. Elastyczność Wydajność Stałość Powszechność Zdolność dochodowa każdy obywatel powinien być zobowiązany do płacenia podatków. rozłożenie równomiernych i proporcjonalnych do dochodów, ciężarów podatkowych na podatników. system podatkowy powinien wyrównywać proporcje podziału dochodu narodowego. Równość Pewność Dogodność informowanie o obowiązkach i prawach podatkowych oraz o wysokości podatku. ponoszenie jak najniższych kosztów związanych z poborem podatków. podatki powinny być egzekwowane w możliwie najkorzystniejszy sposób. Taniość Koncepcj a Opodatkowani e Zasady podatkow e Liniowy podatek dochodowy Progresywny podatek dochodowy podatki nie pełnią wyłącznie zadań fiskalnych przejmowanie dochodów w formie podatków ma umożliwić funkcjonowanie państwa dobrobytu realizację zadań redystrybucyjnych ma zapewnić socjalna funkcja opodatkowania zasady fiskalne zasady gospodarcze zasady sprawiedliwościzasady zarządzania podatkami zasada dogodności opodatkowania zasada pewności opodatkowania zasada taniości opodatkowania zasada równomierności opodatkowania zespół dyrektyw nakazujących w szczególny sposób chronić dobro prywatne szczególnie mocno akcentowano konieczność ustanowienia pewnych gwarancji dla ochrony źródeł podatku krytycznie odnoszono się do fiskalizmu podatkowego
Create Your Free Infographic!