Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Welkom op de Sint Jozefschool, Groep 4B Interpersoonlijke competentie Ja, dit vind ik belangrijk omdat het een deel van hen ontwikkeling is - Praktijkvoorbeelden Ik vind het belangrijkom de kinderen telaten zien waarze verder aan moetenwerken. ik vind het zeker belangrijk dat je de kinderen moet belonen en waardering moet tonen voor bijvoorbeeld het werk wat ze doen. 2. Nadat de kinderen klaar zijn met het werk, kijkt de juf meteen na. Als het slecht is gemaakt worden ze uitgenodigd bij de instructie tafel 3, De docent geeft veel positieve feedback en heeft een beloning systeem met stickers Pedagogisch competent 1. De leraar maakt vaak gebruik van een cooperatieve samenwerking De kinderen hebbenniet zoveel vrijheid in de klas. 1. De kinderen kunnen de vrijheid niet aan. Bijvoorbeeld als ze klaar zijn met het werk moet de docent er nog steeds op blijven hameren dat de weektaak eerst af moet in plaats van iets wat leuker is. Door positief te belonen maar door ook aan te geven waar de grenzen liggen. En daarbij hoort dan ook wel eens straffen. De ouders zijn behoorlijk betrokkenop de school 2. De docent maakt gebruik van groepsleiders. Door de groepsleiders te laten kijken naar de goede dingen die de kinderen in de groep doen, probeert de docent tocht het positieve naar boven te laten komen. Het stimuleert de kinderen bijvoorbeeld om te complimenteren maar ook om objectief te leren kijken naar elkaar. 3. De ouders helpen bijvoorbeeld luizen controles of in de bieb. Het kan ook zo zijn dat de ouders bij schooluitjes mee helpen. Vakinhoudelijk en didactisch competent Er wordt vrij klassikaalles gegeven, maar welop niveau. Het nadeel van de methode lessen zijndat ze saai zijn. Sommige kinderenmoeten getriggerd worden enbij je eigen lessen ben je er wat vriijer in. Ik denk dat je dit direct kunt zientijdens de instructie. Hoeveel respons en vragen krijg je. 1. Ik heb gemerkt dat er niet echt een vaste methode is op de school. Het is vrij continu en doen vrijwel altijd bijna het zelfde wat betreft de vakken. 2. Bij de eigen lessen is het makkelijker om bijvoorbeeld atributen mee te nemen. Maakt het wat aantrekkelijker voor de kinderen 3. Hoeveel kinderen leggen bijvoorbeeld het vraagteken neer tijdens het zelfstandig werken. Hierdoor kun je zien of de opdracht is begrepen of niet Organisatorisch competent Wat de kinderen mogen pakken ligt in handbereik. Ze mogen allespakken maar niet op allemomenten. Ik heb er niet helemaal voor gekozen. Ik had liever de instructie tafel liever achter staan. Maar door een traject die we vorig jaar hebben doorlopen vonden ze dat de instructie tafel toch vooraan moest. Maar het hangt ook van de vorm van het lokaal want wij zijn het enige lokaal die heel lang is in plaats van breed. Ik vind het zelf niet handig. Omdat ik toch meer hoop om meer van die coรถperatieve samenwerking vormen te doen. 1. De docent geeft de kinderen wel vrijheid om de producten te pakken. Alleen ze is niet consequent op sommige momenten wanneer het niet mag 2. Mede doordat de instructie tafel voorin in de klas staat is het altijd druk bij de ingang als er veel kinderen staan bij de tafel staan. Dit zorgt bijvoorbeeld voor onrust. 3. Door middel van de cooperatieve samenwerking . die vaak wordt toegepast merk je een actievere houding bij de kinderen
Create Your Free Infographic!