Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Abraham Era el patriarca de la seva tribu. Va confiar en Déu i va abandonar la seva Terra. Crea la Pimera Aliança Segle XX a.C.Nil, Jordà,Tigris i Eufrates Els seus descendents creen les 12Tribus d'Israel Isaac i Jacob HISTÒRIA DEL POBLE JUEU Èxode Els Israelites s'estableixen a Canaan i esclavitzen als jueus. Moisès allibera i condueix al poble pel desert. Déu es compremeta protegir-los amb la Segona Aliança i elDecàleg de l'arca del'Aliança. Segle XVII a.C. Egipte Els 40 anys pel desert simbolitzen la prova. La descendència de Moisés va arribar a la Terra Promesa - Símbol: Abraham i l'Aliança- Cita Bíblica: Gn 12, 1-17 Déu cirda a Abraham - Símbol: Moisés, 40 anys i l'Arca- Cita Bíblica: Ex 3, 1-12. Conversa entre Déu i Moisès Les tribus jueves eren independents davant la instal·lació delsIsraelites. Els jutges enfrontaven els enemics,protegits per Déu. Jutges, reisi profetes Segle XII a.C. Canaan Samuel Salomó David Regnedividit Segle 922 a.C, Regne del Nord Israel (Samaria) Regne del Sud Judà (Jerusalem) - Símbol: l'estrella de David, - Cita Bíblica: S 17. Explica David contra Goliat. Exili a Babilònia Invasió assiria. Deportenla pobació a Mesopotamia.Desapareix la seva identitat. Arrassen les ciutats.Sense terra i sense Temple SegleVIII a.C. - Símbol: la Terra i el Temple- Cita Bíblica: Salm 138 Dona les gràcies a Déu. La Reconstrucció Segle 538 a.C.Els perses conquereixen Babilònia.Permeten la reconstrucciódel poble jueu: Temple i tradiccions són reestrablertes. Segle 332 a.C.Israel es conqueridaper els Grecs Segle 63 a.C.Es converteix en territoriromà. Neix Jesús de Natzaret - Símbol: Jesús de Natzaret- Cita Bíblica: Ro 1, 8-15 Explica la situació amb els romans a la ciutat Ariadna París
Create Your Free Infographic!