Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 start from scratch[clears the canvas] TEMURAMAH TOKOH (DINAMIK) Universiti Kebangsaan Malaysia TEMURAMAH TOKOH (DINAMIK) Universiti Kebangsaan Malaysia kami memilih tajuk 'temuramah tokoh tentang etnik di dalam malaysia' sebagai tugasan kami dalam projek hubungan etnik. Projek ini berjalan selama empat minggu.Kami memilih untuk menemuramah Majlis Eksekutif Pelajar. PENGENALAN KAEDAH Kami memggunakan kaedah menemurah secara langsung dengan tokoh-tokoh tersebut. kami merakam segala perbualan yang berlaku. Selain itu, kami menulis setiap isi-isi perbualan. DAPATAN 1) Adakah perpaduan tercapai di Malaysia.Contoh- Perpaduan diantara kaum telah tercapai.Contohnya, rakyat Malaysia yang pelbagai kaum boleh tinggal dengan aman damai tanpa sebarang rusuhan. 2) Langkah- langkah untuk memupuk perpaduan di Malaysia. a) Melalui sistem pendidikanb) Gotong-royongc) PLKNd) Rumah Terbukae) Media sosialf) Sambutan Hari Malaysia & Hari Kemerdekaan 3) Adakah perpaduan merupakan satu isu sensitif di Malaysia Perpaduan adalah isu sensitif yang sering kali ditekankan kepada semua kaum di Malaysia. Hal ini kerana pemerintah negara mahu mengelakkan tragedi berdarah 13 Mei berulang kembali. 4) Adakah konsep 1 Malaysia dapat mengeratkan hubungan antar aetnik yang berlainan. Konsep 1Malaysia sangat berkesan untuk menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia. Dengan konsep ini, rakyat mejoriti akan menerima seadanya rakyat minoriti. Mereka akan bersatu hati demi memartabatkan negara Malaysia yang mereka cintai. Konsep 1 Malaysia menyeru bahawa rakyat menerapkan unsur-unsur akomodasi dalam kehidupan harian; iaitu menerima budaya etnik lain dan menghormatinya. KESIMPULAN kesepaduan boleh dikecapi didalam malaysia walaupun malaysia mempunyai pelbagai etnik. Hormat- menghormati dan tolong menolong antara etnik merupakan nadi perpaduan di dalam malaysia. MATRIK & NAMA AHLI JEFFER LEE CHIEH XIONG(A144310) NURUL NABILA AZUHA BINTI HASSAN(A144250)NUR AIFAA BINTI AHMAD(A143937)NOR AMALINA BINTI ZAHARUDIN(A144236)SITI NURUL AISYAH ROSLI(A144293) MOHAMAD FAIRUZ NURUDIN(A143943) MOHD NUR HAFIZ BIN RAZALI(A144035)
Create Your Free Infographic!