Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 L'EVOLUCIÓ DE LA HUMANITAT HOMO ERECTUS AUSTROLOPITHECUS AFARENSIS HOMO SAPIENS Les teories de l'evoulció es basen en proves empíriques palenteològiques, anomenades, registre fòssil. Amb la descoberta de la Lucy, s'observa un canvi anatòmic en la pelvis, la qual està oberta, permetent el desplaçament sobre dues cames. La Lucy és el primer homínid que es desplaça sobre dues cames. Els afarensis no eren considerats humans perquè el primer tret que denota humanitat, és la capacitat de fabricació d'eines. Aquesta és relacioanda amb l'homo habilis. El bipedisme constitueix el pas del simi a l'homínid, però no al terme humà com el coneixem avui dia. No és capaç de fabricareines ni tampoc, de transmetre els coneixements als descendents. AFARENSIS A partir d'unes petjades que van quedar marcades a un espècie de ciment humit, es va poder reconstuir el perfil de l'afarensis i, també, el seu comportament: caminaven en grups, en una direcció i, el més important, sobre dos peus. Però aquests trets el feien humans? El bipedisme constitueix la principal mostra d'humanització. Però no assegura ser un humà. El cervell era petit, no tenia la nostra habilitat per fabricar eines, ni creativitat, era molt peluti no gaire llest. Tot i les diferències, tenien bona oïda i vistai, sobretot, caminavensobre dues cames. Els afarensis van sobreviure un milió d'anys. Seguint la branca evolutiva que ens porta fins la humanitatactual, avancem uns milions d'anys, fins a arribar a una homo amb característiques molt més semblants a les dels humans; l'homo Erectus. HOMO ERECTUS El volum cranial és d'1L, més del doble que el d'un Afarensis.Tot i que no va arribar a evolucionar fins l'home actual, els fòssilsdemostren que el seu cervell va anar evolucionant, fins a arribar a una mida semblant al nostre. Aquesta evolució va ser deguda a: El desenvolupament enla fabricació de les eines.aquestes permeten menjarmés proteïnes, el qual conduirà a un augmentdel tamany del cervell. Ha d'enfrentar-se a la lluita per la supervivència.Això comporta l'úsnecessari de la inteligència. Fabricació d'eines:-moviment específicdel canell-Moltes decisions,angle d'impacte Lleopards: grans depredadors. S'han trobat fòssils amb dosforats al crani. Les tempestesocasionaven un grannombre d'incendisdescontrolats. Els homos erectus van conseguir dominar el foc, i utilitzar-loper cuinar, escalfar els seus habitatges i espantar als seus depredadors. Aquesta dominació, va ser demostrada gràcies a la troballa de fòssils d'ossos d'animals amb taques blanquesque implicaven que aquests, havien esta cremats a altes temperatures. SEMBLANCES I DIFERÈNCIES AMB ELS HUMANS ACTUALS -Mida: entre 1,60-1,80-Mans semblants a les nostres-Bipedisme - el crani és 2/3 el d'un humà-Llenguatge molt poc desenvolupat-Força pelut-No creativitat-No tenen capacitat per resoldre problemes Aquesta espècie es va extingir fa uns 5000 anys. No obstant, tot i que no fos l'homoque va evolucionar fins els humans actuals, els seus èxits ha prosseguit en el transcursde la història (capacitat per fabricar eines i per dominar el foc).Com observem, hem de seguir avançant en la branca evolutiva, fins a arribar a l'homo Sapiens, el nostre avantpassat més proper. HOMO SAPIENS La principal característica és la capacitat cranial, d'aproximadament 1L i mig. No obstant, el fet de pertànyer a aquesta espècie, no garantitza ser humans.Això és degut a que l'essència de la humanitat es basaen la creativitat, és a dir, en la capacitat d'imaginar coses que no existeixen i fer-les realitat, com ara el LLENGUATGE. DIFERENCIACIÓ Els primers homo sapiens no tenien creativitat,fabricaben eines rudimentàries, no hi ha mostresde pintures rupestres i tenien un llenguatge primitiu. Fa uns 74000 anys va erupcionar un volcà que vadeixar Europa i Xina inhabitables. Tot seguit, es va produir una glaciació. Aquest cataclisme va acabaramb la major part de lapoblació, però alhora va suposar una gran evolució. -canvi de comportament-eines més desenvolupades-aparició d'art-aparició llenguatge sintàctic modern Els homo sapiens van aconseguir pensar amb antelació, es van comunicar i elevar sobre les altres espècies. Però quan es va produir aquesta humanització? Per descobrir-ho, s'investiguen proves genètiques (és a dir, variacions en l'ADN d'unageneració a una altra). Gràcies a aquestes, es descobreix que tot el món provédel mateix home, des supervivents del cataclisme. A més, es va trobar el poblemés antic del món, al deser de Kalahari, el poble San. Els rsotres mostren tretscaracterístics de totes les poblacions: pòmuls protoverants, ulls rasgats, pell foscao blanca, etc.
Create Your Free Infographic!