Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Facebook Sebagai Medium Kesepaduan Sosial DAPATAN KAJIAN PENGENALAN KAEDAH KESIMPULAN Perpaduan kaum dapatditingkatkan melalui lamanFacebook kerana hampirseantero dunia menggunakan Facebook untuk berkomunikasiantara satu sama lain tidakmengira agama ataupun bangsa Facebook merupakan alternatif yang baru untuk menyebarkaninfo-info terkini dengan efektif terutamanya dalam mempromosikankesepaduan sosial. NAMA AHLI KUMPULAN :1. WAN AMIRUL SYAHMI B WAN MAZLAN A1439112. AHMAD ZAM NAQUEEDDIN BIN MOHD NAZAM A144314 3. PUA HONG LONG A1440134. ZULIZAH BINTI BASRI A1441605. SITI HAJAR BINTI HASHIM A1442696. NORLIA BINTI NORDIN A144201 7. NUR NAJWA BINTI ZAKARIA A144338 Hubungan Etnik Malaysia "G" 1. Lantik seorang ahli sebagai "admin" 2. Setiap ahli kumpulan menghantar status masing- masing mengikut giliran3. Status yang di "update" mengikut topik yang berkaitan hubungan etnik Kumpulan G Universiti Kebangsaan Malaysia Melalui aktiviti mempromosikan kesepaduan sosialdi dalam media massa seperti laman Facebook,pelajar dapat mengetahui sesuatu maklumat dengan lebih pantas seperti info-info yang berkaitan dengan perpaduan kaum.Oleh itu, usaha untuk menyebarkan perpaduan kaum haruslah dititikberatkan supaya konsep 1Malaysia dapat dikekalkan.
Create Your Free Infographic!