Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 EKORELAWAN Ekorelawan merupakan satuprogram yang melibatkan sukarelawan yang sedia berkhidmat dalam menjaga serta mencantikkan alam sekitar PENGENALAN - Berkomunikasi dengan lebih mesra bersama pelajar mengenai alam sekitar - Para pelajar menjadi lebih peka dan tanggungjawab dalam menjaga alam sekitar - Senang untuk bergaul mesra walaupun pelbagai kerenah yang ditunjukkan oleh pelajar Bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada kami mengenai cara yang relevan dalam menjaga alam sekitar . PEMULIHARAAN DAN PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR - PENAMBAHAN TONG KITAR SEMULA DI UKM - MENAMBAHKAN TONG KHAS BAGI MINYAK MASAK - PERTINGKATKAN KEMPEN KESEDARAN ~ KEMAHIRAN KOMUNIKASI ~ KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME~ KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT ~ KEMAHIRAN SOSIAL DAN KEBERTANGGUNGJAWABAN KEMAHIRAN INSANIAH KEMPEN DI SEKITAR ALUR ILMU Disruption of Water Cycles Dapat mempelajari pelbagai kaedah kitar semula yang boleh dijalankan dan diamalkan pada masa akan datang Komunikasi akan menjadi lebihefektif Menunjukkan tingkah laku yang professional dan sikap kesukarelawan dalam diri masing-masing Menjadi seorangyang lebih bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar MENGASIHI ALAM , MENGASIHI PENCIPTA (MAMA) AHLI KUMPULAN : AHMAD KHAIRUL ANWAR BIN AHMAD KASSIM A143941FARISHYA BINTI KAMARUZZAMAN A144208 NOR NAJWA IRINA BINTI MOHD AZLAN A144195NUR AINA BINTI HASHIM A143935 NUR AIFAA BINTI AHMAD A143937 Kefahaman yang lebih mendalam dalam penjagaan alam sekitar Sikap sukarelawan dapat dipupuk bagi meningkatkan kepekaan terhadap penjagaan alam sekitar Sikap bertanggungjawab dengan alam sekitar SEKOLAH HIJAU BERSAMA UKM - Sikap profesionalisme ditunjukkan apabila mereka tidak kekok untuk menyuarakan pendapat .
Create Your Free Infographic!