Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 2010's 1960's 1980's 1990's 2000's Teknolojimevcut olanın yerinehiçbir fonksiyonelkatkı sağlamadangeçiyor. Chuck Berry Öğrenciler Glass'ınGoogle Aramaözelliğini kullanır Nirvana Araştırmalarında kullandıkları materyallere ek olarakGlass’ın kolay fotoğraf vevideo çekme özelliği sayesindehiç beklemedikleri anlarda bilearaştırmaları için materyallerkeşfedebilirler. Teknolojimevcut olanın yerine bazıfonksiyonelkatkılar sağlayarakgeçiyor. Dönüşüm Öğrenciler günlük yaşam konulu matematik problemlerini görselleştirebilirler Öğrencilerartırılmış gerçeklik ve ölçüm uygulamaları ile matematik keşifleri yapabilirler. California Gurls Canlı yayın özelliğini kullanarakaraştırmalarına yardımcı olmak üzereanında bir arkadaşını arayabilir,iki eli serbestken video yardımıylakarşı tarafla birlikte ortak çalışabilir. Öğrenciler bir problemi çözerkençözümlerini videoyaalarak izledikleri yolları,çözüm stratejilerini,akıllarına neler geldiğinive daha birçok veriyiöğretmenlerine sunabilirler. Teknoloji daha öncedengerçekleştirilemeyecekyeni görevlerinoluşturulmasınaimkan sağlıyor. Geliştirme White Christmas SAMR MODEL & Glass double click to change this title text! Yerine Koyma SEVIYE Artırma Yerine Koyma SEVİYE Değiştirme Yeniden Tanımlama TANIM Sesli okuma özelliğiile içeriği okumak yerine dinleyebilirler. KOMPOZİSYONYAZMA KOMPOZİSYONYAZMA VİDEO KAYDI Teknoloji belirli bir görevinyeniden tasarlanmasınısağlıyor. Glass normal bir video kayıt cihazı olarak kullanılır.
Create Your Free Infographic!