Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Dotacja do 200 000 zł 20 - 40 tys. dotacja stanowi 70 % projektu O dotację mogą ubiegać się: $ Ile wynosi kwota możliwego dofinansowania? 30 - 200 tys. złdotacja stanowi 60 % projektu Na jakie zadania ? realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację (w przypadku działających przedsiębiorstw). nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej; a następnie dostarczyć je wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do 10.03.2015r.do Zatorskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o. Plan Marszałka Józefa Piłsudskiego 132-640 Zator Jak uzyskać dofinansowanie? Ruszył kolejny nabór wniosków w ramach projektu: "Dolina Karpia - szansa na przyszłość" mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień złożenia wniosku mają siedzibęlub oddział na terenie gmin biorących udziałw Projekcie: Zator, Przeciszów, Polanka Wielka,Osiek, Brzeźnica. osoby fizyczne zamierzające rozpocząćdziałalność gospodarczą, osoby zameldowanena dzień składania wniosku na tereniegmin biorących udział w Projekcie: Zator,Przeciszów, Polanka Wielka , Osiek, Brzeźnica, Wystarczy wypełnić dokumenty aplikacyjne, po czym cieszyć się środkami na rozwójwłasnego przedsięwzięcia. Jaki jest cel naboru? rozwój przedsiębiorczości na obszarach rolniczych, w szczególności związanej z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego regionu, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych na obszarach rolniczych, w szczególności związanej z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego regionu, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej
Create Your Free Infographic!