Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Alla hundraser härstammar från samma förfader; vargen. Men hur kan så många hundraser som i vissa fall helt skiljer varandra i utseende och egenskaper, ha samma ursprung? Ludvig Nyhlén Hur började allting? Evolution: Från varg till hund Jo... För tiotusentals år sedan levde människor och vargar åtskilt. Men det som förmodligen började vänskapen var mat. Vargarna lärde sig att leta upp resterna efter människornas jakt.Vissa av vargarna hade anlag till att vara mer orädda och vågade sig längre fram för att få tag på mer föda. Det gjorde att dessa vargarna blev mer välnärda än de mer rädda vargarna och de rädda vargarna sållades bort (naturligt urval). Slutligen blev vissa individer så orädda att de närmade sig människorna. Människorna tog tilfället i akt och började tämja dessa vargar. En ny art formas Vargarna sågs nu inte längre som vilda utan var nu en ny ras som kunde tämjas. Det var härifrån mänsklig inblandning började. Människorna avlade bort oönskade egenskaper som vassa tänder, aggresivitet osv. Vargarna slapp jaga, utan fick mat av människorna. Omgivningen som man anpassade sig efter var nu inte naturen utan människorna.Man kan säga att det naturliga urvalet till viss del sattes ur spel eller att människan blev det naturliga urvalet, eftersom människorna var de som till viss del bestämde hur anpassningen skulle ske. Därmed föddes en ny art: hunden. Med tiden så blev hundarna så pass anpassade till sin miljö och omgivning att man selektivt började avla på dem. Olika raser av hunden uppstod då, som hade speciellt utvalda egenskaper så att dem kunde utföra specifika uppgifter. Dessa egenskaper kunde vara att spåra, jaga, vakta, simma, valla apportera, men också att vara ett tillgivet och älskande sällskap. Raserna utvecklas
Create Your Free Infographic!