Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Analyses en reflecties! Leuk/niet leukLievelingsvlakMoeilijkWerkvormen -> HulpNa schoolWondervraagGevoelens Informatie:J.6 jaar. ADHD. Valt op GTA. Waarom J.?Nodig: stilte en concentratieBehoefte: Kleine stapjes, positieve zelfbeleving,goed pedagogische klimaat,gedrags- alternatieven, heftige emoties, positieve bewoordingen, bewegingsdrang Informatie:K, 7 jaar, gescheiden oudersWaarom: Zeer moeilijk lerendNodig: Stimulatie succeservaringen, beloningen, handvatten, begeleiding omgaan met emoties, complimenten gewenst gedragBehoefte: Goed pedagogisch klimaat, leerkracht die de baas is. Informatie: E, 7 jaar, tweeoudergezin.Waarom: ConcentratieproblemenNodig: Duidelijkheid in regels, structuur, handvatten concentratie stimuleren.Behoefte: Goed pedagogisch klimaat, meer rust. Informatie:E. 9 jaar, tweeoudergezin(betrokken), ADHD, concentratie, instructie, gevoelig prikkels, sociale contact.Waarom: werkhouding, klasgenoten, werkhouding, zelfbeeld, Nodig: E. rust, meer begeleiding. meer tijd, andere plek. Behoefte: leraar, instructie, activiteiten, groepsgenoten en feedback Informatie: M. 9 jaar, tweeoudergezin, lezen, heuvel, spinnen, bijzonder,moeder, alleen.Waarom: Resultaten, woede-aanval, samenwerking.Nodig: M. stilte, rust, gepraat. Behoefte: leraar, klassenmanagement, instructie, groepsgenoten, materialen enactiviteiten. InterpersoonlijkOvereenkomsten Competenties bij het voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen. PedagogischOvereenkomsten&Verschillen Vakinhoudelijke&didactischeAccenten OrganisatorischPrioriteiten & Aandacht SamenwerkingCollega's, ib'er en ouders. Reflectie Voorkomen Omgaan InterpersoonlijkOvereenkomstVerschil Pedagogisch OvereenkomstAanpak Vakinhoudelijke &didactischVerschillenOvereenkomsten OrganisatorischBelangen SamenwerkingRegulier onderwijsSpeciaal onderwijs Reflectie Informatie: 5 jaar, alleen, boekenWaarom B.?Nodig:Rust, aparte plek en duidelijke tijdstructuurBehoefte: Opdrachten, rustige groepsgenoten, structuur in tijd
Create Your Free Infographic!