Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Visie Mijn mentor vindt een prettig leef- en werkklimaat in de klas belangrijk. Zijstreeft ernaar dat ieder kind zich op zijn gemak voeltbinnen een veilige omgeving.Mijn mentor vindt samenwerken bijdragen aan een prettig leef- en werkklimaat Bos en Lommerschool Visie en praktijkvoorbeelden stagementorCharlotte Hagenaars praktijkvoorbeeld Interpersoonlijk In de praktijk laat mijn mentor dit blijken door ieder kind persoonlijke aandacht te geven. Dit bijvoorbeeld 's ochtends, wanneer de kinderen de klasbinnenkomen geeft mijn mentorieder kindje een handje en maaktze een kort praatje met hun. Zo laat ze zien dat ieder kind gewenst is. Tijdens de kringactiviteiten geeft mijn mentor de kinderen altijd even de tijdom te overleggen met elkaar. op deze manier past zij coöperatievewerkvormen toe. Pedagogisch Mijn mentor vindt zelfstandigheidvan groot belang.Mijn mentor vindt het belangrijk om kinderen vanuit het positievete benaderen.Mijn mentor vindt de relatiemet de leerkracht erg belangrijk. Dit houdt in met zowel de kinderenals met de ouders. In de praktijk laat mijn mentorde kinderen voor speeltijd altijdmeerdere plannetjes bedenken. De kinderen mogen mijn mentor dan ook niet storen en moetenecht zelfstandig aan de slag gaan.Een voorbeeld hiervan is wanneer de kinderen gaan opruimen. Zij complimenteert de kinderen die heel goed opruimen nadrukkelijk.Hierdoor gaat de rest ook beter zijn best doen om complimenten te krijgen. Mijn mentor is erg open over haarprivéleven zowel tegenover de oudersals de kinderen. Zo waren alle kinderenwelkom op haar eigen bruiloft.
Create Your Free Infographic!