Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Bos en Lommerschool richting en inrichting richting Iedereen is welkom Iedereen is gelijk maakt deel uit vanstichting AWBR De Bos en Lommerschoolis een openbare basisschool. Dit houdt in dat iedereen welkom is, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. relatie inrichting De Bos en Lommerschoolis een openbare basisschool, waar dedrie basisbehoeften van een kind centraal staan. relatie, autonomie en competentie. Een goede relatie tussen leerkrachten en leerlingen is van groot belang. In de praktijk benadert de leerkracht de leerlingen vanuit een positieve houding.Wanneer een kind door de leerkracht beloond wordt met complimenten willende andere kinderen dezelfde waardering krijgen waardoor zij beter presteren. autonomie De leerlingen wordt geleerd verantwoordelijkheid te dragen.Eigen inzet is hier van groot belang. In de praktijk laat de leerkracht dekinderen van te voren een eigen plannetje maken voor ze gaan spelen. De leerkrachtstaat tijdens de speeltijd op rood. Dit houdtin dat de kinderen de leerkracht niet mogen storen en hun problemen zelf op moeten lossen of met andere kinderen. competentie De leerlingen krijgen lesstof aangeboden op basis van eigen niveau en tempo. In de praktijk deelt de leerkracht dekinderen in drie subgroepen. Binnen hun methode staan per subgroepverschillende doelen met daaropaansluitende vragen. Zo krijgt iedere leerling passend onderwijs dat aansluitop hun eigen niveau. " Onze school kan veel kinderen dragen "
Create Your Free Infographic!